Faili sisend- ja väljundfunktsioonid

Get Statement

Loeb muutujasse suhtelisest failist kirje või binaarfailist baidijada.

Input# Statement

Loeb andmeid avatud jadafailist.

Line Input# Statement

Reads a line from a sequential file into a variable.

Put# Statement

Kirjutab kirje suhtelisse faili või baidijada kahendfaili.

Write# Statement

Writes data to a sequential text file with delimiting characters.

Loc funktsioon

Tagastab praeguse asukoha avatud failis.

Seek funktsioon

Tagastab Open-lausega avatud faili järgmise lugemise või kirjutamise asukoha.

Eof funktsioon

Määrab, kas faili kursor on jõudnud faili lõppu.

Lof funktsioon

Tagastab avatud faili suuruse baitides.

Palun toeta meid!