Faili sisend- ja väljundfunktsioonid

Get lause

Loeb muutujasse suhtelisest failist kirje või binaarfailist baidijada.

Input# lause

Loeb andmeid avatud jadafailist.

Line Input # lause

Loeb stringid jadafailist muutujasse.

Put lause

Kirjutab kirje suhtelisse faili või baidijada kahendfaili.

Write lause

Kirjutab andmed jadafaili.

Loc funktsioon

Tagastab praeguse asukoha avatud failis.

Seek funktsioon

Tagastab Open-lausega avatud faili järgmise lugemise või kirjutamise asukoha.

Eof funktsioon

Määrab, kas faili kursor on jõudnud faili lõppu.

Lof funktsioon

Tagastab avatud faili suuruse baitides.

Palun toeta meid!