FreeFile funktsioon

Tagastab faili avamiseks järgmise saadaoleva faili numbri. Kasuta seda funktsiooni faili avamiseks sellise numbri abil, mis pole praegu avatud failis veel kasutusel.

SĂĽntaks:


FreeFile

Tagastusväärtus:

Täisarv

Parameetrid:

Seda funktsiooni saab kasutada kohe lause Open ees. FreeFile tagastab järgmise saadaoleva faili numbri, kuid ei reserveeri seda.

Veakoodid:

5 Vigane protseduuri väljakutse

67 Liiga palju faile

Näide:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  sMsg = ""
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Teksti esimene rida"
  Print #iNumber, "Teksti järgmine rida"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As #iNumber
  While Not eof(#iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Palun toeta meid!