Green Function

Tagastab antud värvikoodi rohelise komponendi.

SĂĽntaks:


Green (Color As Long)

Tagastusväärtus:

Täisarv

Parameeter:

Color: pikk täisarvavaldis, mis määrab värvikoodi, mille jaoks roheline komponent tagastatakse.

Error codes:

5 Vigane protseduuri väljakutse

Näide:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  msgbox "Värv " & lVar & " sisaldab järgmisi komponente:" & Chr(13) &_
    "punane = " & red(lVar) & Chr(13)&_
    "roheline = " & green(lVar) & Chr(13)&_
    "sinine = " & blue(lVar) & Chr(13) , 64,"värv"
End Sub

Palun toeta meid!