Blue Function

Tagastab antud värvikoodi sinise komponendi.

SĂĽntaks:


Blue (Color As Long)

Tagastusväärtus:

Täisarv

Parameeter:

Color value: pikk täisarvavaldis, mis määrab värvikoodi, mille jaoks sinine komponent tagastatakse.

Error codes:

5 Vigane protseduuri väljakutse

Näide:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "Värv " & lVar & " koosneb:" & Chr(13) &_
    "punasest= " & Red(lVar) & Chr(13)&_
    "rohelisest= " & Green(lVar) & Chr(13)&_
    "sinisest= " & Blue(lVar) & Chr(13) , 64,"värvist"
End Sub

Palun toeta meid!