Kuvamisfunktsioonid

See sektsioon kirjeldab info ekraanile väljastamiseks mõeldud funktsioone.

MsgBox lause

Kuvab teadet sisaldava dialoogikasti.

MsgBox funktsioon

Kuvab teadet sisaldava dialoogikasti ning tagastab väärtuse.

Print lause

Väljastab määratud stringid või arvavaldised dialoogi või faili.

Palun toeta meid!