Käitusaja funktsioonid

See sektsioon kirjeldab LibreOffice BASICu käitusaja funktsioone.

Basic Constants

Constants used in Basic programs

Screen I/O Functions

Selles sektsioonis kirjeldatakse kasutaja kirjete sisestamise ja väljastamise dialoogide kutsumiseks kasutatavaid käitusaja funktsioone.

Faili sisend-/väljundfunktsioonid

Kasutaja määratletud (andme-) failide loomiseks ja haldamiseks kasuta faili sisend-/väljundfunktsioone.

Kuupäeva ja kellaaja funktsioonid

Kasuta siin kirjeldatud lauseid ja funktsioone kuupäevadega ja kellaaegadega arvutuste tegemiseks.

Error-Handling Functions

Use the following statements and functions to define the way LibreOffice Basic reacts to run-time errors.

Loogilised tehted

LibreOffice BASICu poolt toetatud loogilised tehted.

Matemaatilised tehted

LibreOffice BASICu poolt toetatud matemaatilised tehted.

Numbrilised funktsioonid

Järgmised arvfunktsioonid sooritavad arvutusi. Matemaatilisi ja tõeväärtustehteid kirjeldatakse eraldi sektsioonis. Funktsioonid erinevad tehtemärkidest selle poolest, et funktsioonid edastavad argumendid ja tagastavad tulemused, tehtemärgid aga tagastavad tulemused kahe arvavaldise kombineerimise abil.

Programmi täitmise kontrollimine

Järgmised laused kontrollivad programmi täitmist.

Muutujad

Järgmised laused ja funktsioonid on mõeldud muutujatega töötamiseks. Nende funktsioonide abil saad muutujaid kirjeldada ja määrata, teisendada muutujate tüüpi ja määrata muutuja tüüpe.

Võrdlusoperaatorid

Siin kirjeldatakse olemasolevaid võrdlusoperaatoreid.

Stringid

Järgnevad funktsioonid ja laused on mõeldud stringide valideerimiseks ja tagastamiseks.

Muud käsud

See loend sisaldab funktsioone ja lauseid, mis pole üheski teises kategoorias.

Palun toeta meid!