Käitusaja funktsioonid

This section describes the Runtime Functions of LibreOffice Basic.

Basic Constants

Constants used in Basic programs

Muutujad

J√§rgmised laused ja funktsioonid on m√Ķeldud muutujatega t√∂√∂tamiseks. Nende funktsioonide abil saad muutujaid kirjeldada ja m√§√§rata, teisendada muutujate t√ľ√ľpi ja m√§√§rata muutuja t√ľ√ľpe.

Logical Operators

LibreOffice BASICu poolt toetatud loogilised tehted.

Comparison Operators

Comparison operators compare two expressions. The result is returned as a boolean expression that determines if the comparison is True (-1) or False (0).

Stringid

J√§rgnevad funktsioonid ja laused on m√Ķeldud stringide valideerimiseks ja tagastamiseks.

Kuupäeva ja kellaaja funktsioonid

Kasuta siin kirjeldatud lauseid ja funktsioone kuupäevadega ja kellaaegadega arvutuste tegemiseks.

Mathematical Operators

LibreOffice BASICu poolt toetatud matemaatilised tehted.

Numbrilised funktsioonid

J√§rgmised arvfunktsioonid sooritavad arvutusi. Matemaatilisi ja t√Ķev√§√§rtustehteid kirjeldatakse eraldi sektsioonis. Funktsioonid erinevad tehtem√§rkidest selle poolest, et funktsioonid edastavad argumendid ja tagastavad tulemused, tehtem√§rgid aga tagastavad tulemused kahe arvavaldise kombineerimise abil.

Screen I/O Functions

Selles sektsioonis kirjeldatakse kasutaja kirjete sisestamise ja väljastamise dialoogide kutsumiseks kasutatavaid käitusaja funktsioone.

Faili sisend-/väljundfunktsioonid

Kasutaja määratletud (andme-) failide loomiseks ja haldamiseks kasuta faili sisend-/väljundfunktsioone.

Programmi täitmise kontrollimine

Järgmised laused kontrollivad programmi täitmist.

Error-Handling Functions

Use the following statements and functions to define the way LibreOffice Basic reacts to run-time errors.

Muud käsud

See loend sisaldab funktsioone ja lauseid, mis pole √ľheski teises kategoorias.

Palun toeta meid!