Impordi dialoog

Avab BASICu dialoogifaili importimiseks avamisdialoogi.

Kui imporditud dialoogil on nimi, mis on teegis juba olemas, siis kuvatakse teateaken, kus saad soovi korral imporditud dialoogi ümber nimetada. Sel juhul määratakse dialoogi uueks nimeks järgmine vaba "automaatne" nimi, just nagu uue dialoogi loomiselgi. Samuti saad olemasoleva dialoogi imporditud dialoogiga asendada. Kui klõpsad nuppu Loobu, siis dialoogi ei impordita.

Dialoogid võivad sisaldada lokaliseerimisandmeid. Dialoogi importimisel võib ilmneda dialoogi lokaliseerimisoleku vastuolu.

Kui teek sisaldab imporditud dialoogiga võrreldes lisakeeli või kui imporditud dialoog pole lokaliseeritud, siis lisatakse lisakeeled imporditud dialoogi kasutades dialoogi vaikelokaadi stringe.

Kui imporditud dialoog sisaldab teegiga võrreldes lisakeeli või kui teek pole lokaliseeritud, siis kuvatakse teateaken nuppudega "Lisa", "Jäta välja" ja "Loobu".

Ikoon

Impordi dialoog

Palun toeta meid!