Üksik samm

Käivitab makro ja peatab selle pärast järgmist käsku.

Seda käsku saab kasutada koos käsuga Jälgimine vigade leidmiseks.

Ikoon

Üksik samm

Palun toeta meid!