Kompileeri

Kompileerib BASICu makro. Pärast muudatuste tegemist makrosse on vaja see üle kompileerida, kui makro kasutab sammhaaval või protseduurhaaval programmi täitmist.

Ikoon "Kompileeri"

Kompileeri

Palun toeta meid!