Sündmused

Saad määratleda valitud juhtelemendi või dialoogi sündmuste omistamised. Saadaolevad sündmused sõltuvad valitud juhtelemendi tüübist.

Fookuse saamisel

See sündmus leiab aset, kui juhtelement saab fookuse.

Fookuse kaotamisel

See sündmus leiab aset, kui juhtelement kaotab fookuse.

Klahvivajutusel

See sündmus leiab aset, kui fookus on juhtelemendil ning kasutaja vajutab suvalist klahvi.

Klahvi vabastusel

See sündmus leiab aset, kui fookus on juhtelemendil ning kasutaja vabastab klahvi.

Muudetud

See sündmus leiab aset siis, kui juhtelement kaotab fookuse ja juhtelemendi sisu on pärast fookuse kaotamist muudetud.

Teksti on muudetud

See sündmus leiab aset, kui sisestusväljale kirjutatakse teksti või muudetakse seda.

Elemendi olek muutus

See sündmus leiab aset siis, kui juhtelemendi välja olekut muudetakse, näiteks kontrollitust mittekontrollituks.

Hiir sees

See sündmus leiab aset, kui hiirekursor siseneb juhtelementi.

Hiire liigutamisel klahvivajutuse ajal

See sündmus leiab aset, kui klahvivajutuse ajal lohistatakse hiirt.

Hiire liikumisel

See sündmus leiab aset, kui hiir liigub üle juhtelemendi.

Hiirenupu vajutamisel

See sündmus leiab aset, kui hiire nuppu vajutatakse ajal, mil hiirekursor on juhtelemendi kohal.

Hiirenupu vabastamisel

See sündmus leiab aset, kui hiire nupp vabastatakse ajal, mil hiirekursor on juhtelemendi kohal.

Hiir väljas

See sündmus leiab aset, kui hiirekursor lahkub juhtelemendilt.

Kohandamisel

See sündmus leiab aset kui kerimisriba lohistatakse.

Palun toeta meid!