Korralda katkestuspunkte

Määrab katkestuspunktide sätted.

Katkestuspunktid

Sisesta uue katkestuspunkti rea number ja klõpsa seejärel nuppu Uus.

Aktiivne

Aktiveerib või deaktiveerib käesoleva katkestuspunkti.

Läbimiste arv

Specify the number of loops to perform before the breakpoint takes effect.

Uus

Loob numbriga määratud reale katkestuspunkti.

Kustuta

Kustutab valitud katkestuspunkti.

Palun toeta meid!