Sündmusjuhitavad makrod

Selles sektsioonis kirjeldatakse Basicu programmide omistamist programmi sündmustele.

Saad määratud tarkvarasündmuse ilmnemisel käivitada makro automaatselt, omistades sellele sündmusele makro. Järgmises tabelis on esitatud ülevaade programmi sündmustest ja omistatud makro käivitamise juhtudest.

Sündmus

Omistatud makro käivitatakse...

Rakenduse käivitamine

... pärast LibreOffice'i rakenduse käivitamist.

Rakenduse sulgemine

...enne LibreOffice'i rakenduse sulgemist.

Dokumendi loomine

...pärast uue dokumendi loomist Fail - Uus või Uus ikooni abil.

Dokumendi avamine

...pärast dokumendi loomist Fail - Ava või Ava ikooni abil.

Dokumendi salvestamine teise nimega

...enne, kui dokument salvestatakse määratud nimega (kasutades Fail - Salvesta kui või Fail - Salvesta või Salvesta ikooni, kui dokumendi nime pole veel määratud).

Dokument on salvestatud teise nimega

... pärast dokumendi salvestamist määratud nimega (kasutades käske Fail - Salvesta kui või Fail - Salvesta või nuppu Salvesta, kui dokumendi nime pole veel määratud).

Dokumendi salvestamine

...enne, kui dokument salvestatakse, kasutades Fail - Salvesta või Salvesta ikooni, eeldades, et faili nimi on juba määratud.

Dokument on salvestatud

...pärast dokumendi salvestamist kasutades Fail - Salvesta või Salvesta ikooni, eeldades, et dokumendi nimi on juba määratud.

Dokumen sulgub

...enne dokumendi sulgemist.

Dokument suleti

...pärast dokumendi sulgemist. Pane tähele, et kui dokument enne sulgemist salvestatakse, siis võib tekkida ka sündmus "Salvesta dokument".

Dokumendi aktiveerimine

...pärast dokumendi esiplaanile toomist.

Dokumendi deaktiveerimine

...pärast mõne teise dokumendi esiplaanile toomist.

Dokumendi printimine

... pärast dialoogi Printimine sulgemist, kuid enne tegeliku printimisprotsessi algust.

JavaScripti käitusviga

...kui tekib JavaScripti käitusviga.

Kirjakooste printimine

... pärast dialoogi Printimine sulgemist, kuid enne tegeliku printimisprotsessi algust. See sündmus ilmneb iga prinditava koopia korral.

Lehekülgede arvu muutumine

...kui lehekülgede arv muutub.

Sõnum vastu võetud

...kui sõnum võeti vastu.


Makro omistamine sündmusele

 1. Vali Tööriistad - Kohandamine ning klõpsa kaardil Sündmused.

 2. Vali loendikastis Salvstamise asukoht, kas soovid, et omistamine kehtib globaalselt või ainult selles dokumendis.

 3. Vali loendist Sündmus vajalik sündmus.

 4. Klõpsa Makro ja määra valitud sündmusele omistatav makro.

 5. Makro omistamiseks klõpsa Sobib.

 6. Dialoogi sulgemiseks klõpsa Sobib.

Omistatud makro eemaldamine sündmuselt

 1. Vali Tööriistad - Kohandamine ning klõpsa kaardil Sündmused.

 2. Vali loendikastis Salvestamise asukoht, kas soovid eemaldada globaalse omistamise või ainult selles dokumendis kehtiva omistamise.

 3. Vali sündmus, mis sisaldab omistamist, mille soovid loendist Sündmus eemaldada.

 4. Klõpsa Eemalda.

 5. Dialoogi sulgemiseks klõpsa Sobib.

Palun toeta meid!