Teegid, moodulid ja dialoogid

Järgnev tekst kirjeldab LibreOffice BASICu teekide, moodulite ja dialoogide kasutamise põhitõdesid.

LibreOffice BASIC sisaldab tööriistu, mille abil saad oma projekte struktureerida. Rakendus toetab mitmesuguseid üksusi, mille abil saad rühmitada Basicu projeki üksikuid funktsioone SUBS ja FUNCTIONS.

Teegid

Teegid on tööriistad, mille abil saad mooduleid korraldada ja need saab lisada ka dokumentidele ja mallidele. Dokumendi või malli salvestamisel salvestatakse automaatselt ka kõik teegis sisalduvaad moodulid.

Teek võib sisaldada kuni 16 000 moodulit.

Moodulid

Moodul sisaldab funktsioone SUB ja FUNCYION koos muutujate kirjeldustega. Moodulis salvestavata programmi pikkus on kuni 64 kB. Kui vaja on rohkem ruumi, siis saad LibreOffice Basicu projekti jaotada erinevate moodulite vahel ja salvestada seejärel ühte teeki.

Dialoogi moodulid

Dialoogimoodulid sisaldavad dialoogide määratlusi, s.h dialoogiboksi omadused, iga dialoogielemendi omadused ja omistatud sündmused. Kuna dialoogimoodul võib sisaldada ainult ühte dialoogi, viidatakse neile sageli kui dialoogidele.

Palun toeta meid!