Teegid, moodulid ja dialoogid

Järgnev tekst kirjeldab LibreOffice BASICu teekide, moodulite ja dialoogide kasutamise põhitõdesid.

LibreOffice BASIC sisaldab tööriistu, mille abil saad oma projekte struktureerida. Rakendus toetab mitmesuguseid üksusi, mille abil saad rühmitada Basicu projeki üksikuid funktsioone SUBS ja FUNCTIONS.

Teegid

Teegid on tööriistad, mille abil saad mooduleid korraldada ja need saab lisada ka dokumentidele ja mallidele. Dokumendi või malli salvestamisel salvestatakse automaatselt ka kõik teegis sisalduvaad moodulid.

Teek võib sisaldada kuni 16 000 moodulit.

Moodulid

A module contains SUBS and FUNCTIONS along with variable declarations. The length of the program that can be saved in a module is limited to 64 kB. If more space is required you can divide a LibreOffice Basic project among several modules, and then save them in a single library.

Dialoogi moodulid

Dialoogimoodulid sisaldavad dialoogide määratlusi, s.h dialoogiboksi omadused, iga dialoogielemendi omadused ja omistatud sündmused. Kuna dialoogimoodul võib sisaldada ainult ühte dialoogi, viidatakse neile sageli kui dialoogidele.

Palun toeta meid!