SĂĽntaks

See sektsioon kirjeldab LibreOffice BASICu põhilisi süntaksi elemente. Detailsema kirjelduse saamiseks vaata LibreOffice BASICu juhendit, mis on eraldi saadaval.

Muutujate kasutamine

Järgnev tekst kirjeldab muutujate kasutamist LibreOffice BASICus.

Objektikataloogi kasutamine

Objektikataloog annab ülevaate kõigist moodulitest ja dialoogidest, mille sa oled LibreOffice'is loonud.

Using Procedures, Functions and Properties

The following describes the basic use of procedures, functions and properties in LibreOffice Basic.

Teegid, moodulid ja dialoogid

Järgnev tekst kirjeldab LibreOffice BASICu teekide, moodulite ja dialoogide kasutamise põhitõdesid.

Palun toeta meid!