Põhitõed

Siin peatükis on põhitõed, mida läheb LibreOffice BASICuga töötamiseks vaja.

LibreOffice BASICu kood põhineb alamprogrammidel ja funktsioonidel, mis paiknevad vastavalt ridade sub...end sub ja function...end function vahel. Iga alamprogramm või funktsioon võib omakorda kutsuda välja uusi alamprogramme ja funktsioone. Kui oled piisavalt hoolikas ning kirjutad üldkasutatava koodi alamprogrammideks ja funktsioonideks, siis saad neid teistes programmides taas kasutada. Vaata ka: Protseduurid ja funktsiooonid.

Märkuse ikoon

Avalike muutujate, protseduuride ja funktsioonide nimede kohta kehtivad mõned piirangud. Neid nimesid ei tohi kasutada sama teegi mõne mooduli nimena.


Mis on Sub?

Sub on lühend sõnast subroutine, mis tähendab alamprogrammi. Alamprogramm täidab mingit kindlat ülesannet. Sub-e kasutatakse mingi keerulise ülesande jagamiseks lihtsamateks protseduurideks. Programmi jagamine protseduurideks ja alamprotseduurideks parandab koodi loetavust ning vähendab veatundlikkust. Sub võib kasutada sisendparameetreid, kuid ta ei tagasta väärtust. Näiteks:

TeeMidagiVäärtustega(MuEsimeneVäärtus,MuTeineVäärtus)

Mis on funktsioon?

Funktsioon (function) on sisuliselt sub, mis tagastab väärtuse. Funktsiooni võib kasutada muutuja deklareerimise juures paremal pool või mujal, kuhu tavaliselt kirjutatakse väärtused. Näiteks:

MySecondValue = myFunction(MyFirstValue)

Globaalsed ja lokaalsed muutujad

Globaalsed muutujad kehtivad kõigi moodulis olevate protseduuride ja funktsioonide kohta. Nad deklareeritakse mooduli alguses, enne esimese protseduuri või funktsiooni algust.

Muutujad, mis deklareeritakse protseduuri või funktsiooni sees, kehtivad ainult selle protseduuri või funktsiooni ulatuses. Need muutujad tühistavad sama nimega globaalsed muutujad ning ülataseme protseduuridest või funktsioonidest tulevad samanimelised muutujad.

Struktureerimine

Pärast programmi jaotamist protseduurideks ja funktsioonideks saad need protseduurid ja funktsioonid muudes projektides kasutamiseks failidena salvestada. LibreOffice Basic toetab mooduleid ja teeke. Moodulid saad määrata üldiseks või kindla dokumendi osaks. Mitu moodulit saad koondada teegiks.

Sub-e, funktsioone, mooduleid ja teeke saab kopeerida või liigutada erinevate failide vahel, kasutades Makro dialoogi.

Palun toeta meid!