LibreOffice BASICu sõnastik

See sõnastik seletab mõningaid tehnilisi termineid, mis võivad LibreOffice BASICuga töötades ette tulla.

Murruosa eraldaja

Arvude teisendamisel kasutab LibreOffice BASIC tuhandeliste ja murruosa eraldaja tüübi määramisel lokaadi sätteid.

The behavior has an effect on both the implicit conversion ( 1 + "2.3" = 3.3 ) as well as the function IsNumeric.

Mõõtühikud

LibreOffice BASICus saab ühikuteavet eeldava meetodiparameetri või atribuudi määrata kas ilma ühikuta täisarvu või pika täisarvavaldisena või siis ühikut sisaldava märgistringina. Kui meetodile ühikuid ei edastata, siis kasutatakse aktiivse dokumenditüübi jaoks määratud vaikimisi ühikut. Kui parameeter edastatakse mõõtühikut sisaldava märgistringina, siis vaikesätet eiratakse. Dokumenditüübi vaikimisi mõõtühiku seadmiseks vali - (dokumenditüüp) - Üldine.

Tvipid

Tvipp on ekraanist sõltumatu ühik, mida kasutatakse ekraanielementide asukoha ja suuruse ühtlustatud kirjeldamiseks kõigil kuvasüsteemidel. Tvipp on 1/1440 tolli või 1/20 printeri punkti. Ühes tollis on 1440 tvippi ja ühes sentimeetris on umbes 567 tvippi.

URL-i kirjutusviis

URL-e (Uniform Resource Locators) kasutatakse ressursside asukoha määramisel, näiteks faili asukoht süsteemis, tavaliselt võrgukeskkonnas.URL koosneb protokolli määrajast, masina määrajast ning faili ja asukoha määrajast.

protokoll://hosti.nimi/siin/asub/fail.html

URL-e kasutatakse kõige sagedamini Internetis veebilehtede määramiseks. Kasutatakse järgmisi protokolle: http, ftp või fail. Failiprotokolli tunnust kasutatakse kohalikus failisüsteemis olevale failile viitamiseks.

URL notation does not allow certain special characters to be used. These are either replaced by other characters or encoded. A slash (/) is used as a path separator. For example, a file referred to as C:\Users\alice\Documents\My File.odt on the local host in "Windows notation" becomes file:///C:/Users/alice/Documents/My%20File.odt in URL notation.

Värvid

LibreOffice Basicus käsitatakse värve pikkade täisarvväärtustena. Värvipäringute tagastusväärtus on alati pikk täisarvväärtus. Omaduste määramisel saab värve määrata RGB-kodi abil, mis teisendadatakse RGB-funktsiooni abil pikaks täiarvväärtuseks.

Palun toeta meid!