Programming Examples for Controls in the Dialog Editor

JÀrgnevad nÀited on mÔeldud uuele dialoogile nimega "Dialog1". Kasuta dialoogi koostamiseks ja jÀrgmiste juhtelementide lisamiseks dialoogiredaktori tööriistakastis olevaid vahendeid: mÀrkeruut nimega "CheckBox1", pealdisevÀli nimega "Label1", nupp nimega "CommandButton1" ja loendiboks nimega "ListBox1".

Hoiatav ikoon

Objektimuutujale juhtelemendi lisamisel ole suur- ja vÀiketÀhtede kasutamisega jÀrjepidev.


Globaalne funktsioon dialoogide laadimiseks


Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)
Dim oLib as Object ' com.sun.star.script.XLibraryContainer
Dim oLibDialog as Object
Dim oRuntimeDialog as Object
  If IsMissing(oLibContainer) Then
    oLibContainer = DialogLibraries
  End If
  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)
  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)
  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)
  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)
  LoadDialog() = oRuntimeDialog
End Function

LoadDialog function is stored in Tools.ModuleControls available from Application Macros and Dialogs.

Dialoogi nÀitamine


REM muutujate globaalne defineerimine
Dim oDialog1 AS Object
Sub StartDialog1
  With GlobalScope.BasicLibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Programmis juhtelementide omaduste lugemine vÔi muutmine


Sub Sample1
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM vÔta dialoogi mudel
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  REM nÀita Label1 teksti
  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")
  MsgBox oLabel1.Text
  REM sea juhtelemendile Label1 uus tekst
  oLabel1.Text = "Uued failid"
  REM nÀita juhtelemendi CheckBox1 mudeli omadusi
  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1
  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties
  REM muuda m2rkeruudu CheckBox1 olekut
  oCheckBox1Model.State = 1
  REM nÀita juhtelemendi CommandButton1 mudeli omadusi
  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1
  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties
  REM nÀita juhtelemendi CommandButton1 omadusi
  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")
  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties
  REM kÀivita dialoog
  oDialog1.Execute()
End Sub

Loendiboksi kirje lisamine


Sub AddEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM lisab uue kirje loendiboksi ListBox
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  Dim iCount as integer
  iCount = oListbox.ItemCount
  oListbox.additem("Uus element" & iCount,0)
End Sub

Loendiboksist kirje eemaldamine


Sub RemoveEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialogLoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM eemalda esimene kirje loendiboksist ListBox
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  oListbox.removeitems(0,1)
End Sub

Palun toeta meid!