Apliki

Automatically formats a document or a selection according to the options set in the AutoCorrect Options tab.

To select options, choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options, click the Options tab, then select options in the [M] column to be applied when the Apply command is chosen.

Por atingi ĉi tiun komandon...

Elektu je Iloj - Aŭtomate korekti - Apliki.


Aŭtomate korekti por Buloj / numerado

Por krei bulan liston, tajpu streketon (-), steleton (*), aŭ pluson (+), sekvatan de spaceto aŭ tabo ĉe la komenco de alineo.

Por krei numeran liston, tajpu numeron sekvatan de punkto, sekvatan de spaceto aŭ tabo ĉe la komenco de alineo.

note

Automatic numbering is only applied to paragraphs formatted with the Default Paragraph Style, Text Body or Text Body Indent paragraph styles.


Bonvolu subteni nin!