Kopii Liston

Allows you to copy marked cells to a sort list.

Por atingi ĉi tiun komandon...

Malfermu kalkultabelan dokumenton, elektu je - LibreOffice-Tabelilo - Ordigi listojn - Kopii.


Listo el

Choose between the options Rows and Columns. Cells without text will be ignored when copying.

Vicoj

Select the Rows option to summarize the contents of the selected rows in a list.

Kolumnoj

Select the Columns option to summarize the contents of the selected columns in a list.

Bonvolu subteni nin!