Statistikaj Funkcioj - Parto Dua

FDIST

Kalkulas la valorojn de F-distribuo.

Sintakso

FDIST(Number; DegreesFreedom1; DegreesFreedom2)

Numero estas la valoro por kiu la F-distribuo estas komputota.

degreesFreedom1 is the degrees of freedom in the numerator in the F distribution.

degreesFreedom2 is the degrees of freedom in the denominator in the F distribution.

Ekzemplo

=FDIST(0,8;8;12) liveras je 0,61.

FIŜER

Liveras la Fiŝer-transformon por x kaj kreas funkcion proksimuman al la normala distribuo.

Sintakso

FIŜER(numero)

Numero estas la valoro transformota.

Ekzemplo

=FIŜER(0,5) liveras je 0,55.

ZTEST

Liveras la duflankan P-valoron de z-testo kun norma distribuo.

Sintakso

ZTEST(Data; mu [; Sigma])

Datumoj estas la tabelo de datumoj.

Numero estas la valoro testota.

Sigmo (malnepra) estas la norma devio de la tuta populacio. Se tiu argumento mankas, procesos la norman devion de la aktuala samplo.

See also the Wiki page.

GEOMEZNB

Liveras la geometran mezumon de samplo.

Sintakso

GEOMEAN(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Ekzemplo

=GEOMEAN(23;46;69) = 41.79. The geometric mean value of this random sample is therefore 41.79.

HARMEZNB

Liveras la harmonian mezumon de samplo.

Sintakso

HARMEAN(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Ekzemplo

=HARMEAN(23;46;69) = 37.64. The harmonic mean of this random sample is thus 37.64

HIPGEOMDIST

Liveras la hipergeometrian distribuon.

Sintakso

HYPGEOMDIST(X; NSample; Successes; NPopulation [; Cumulative])

X estas la nombro da rezultoj en la hazarda samplo.

NSample is the size of the random sample.

Sukcesoj estas la nombro da eblaj rezultoj en la tuta populacio.

N_populacio estas la grando de la tuta populacio.

Cumulative (optional) specifies whether to calculate the probability density function (FALSE or 0) or the cumulative distribution function (any other value). The cumulative distribution function is the default if no value is specified for this parameter.

Ekzemplo

=HYPGEOMDIST(2;2;90;100) yields 0.81. If 90 out of 100 pieces of buttered toast fall from the table and hit the floor with the buttered side first, then if 2 pieces of buttered toast are dropped from the table, the probability is 81%, that both will strike buttered side first.

HIPGEOMDIST

Liveras la hipergeometrian distribuon.

tip

Ĉi tiu funkcio disponeblas ekde versio 4.2 de LibreOffice.


Sintakso

HYPGEOM.DIST(X; NSample; Successes; NPopulation; Cumulative)

X estas la nombro da rezultoj en la hazarda samplo.

NSample is the size of the random sample.

Sukcesoj estas la nombro da eblaj rezultoj en la tuta populacio.

N_populacio estas la grando de la tuta populacio.

Cumulative : 0 or False calculates the probability density function. Other values or True calculates the cumulative distribution function.

Ekzemplo

=HYPGEOM.DIST(2;2;90;100;0) yields 0.8090909091. If 90 out of 100 pieces of buttered toast fall from the table and hit the floor with the buttered side first, then if 2 pieces of buttered toast are dropped from the table, the probability is 81%, that both will strike buttered side first.

=HYPGEOM.DIST(2;2;90;100;1) yields 1.

FINV

Liveras la inversan F-probablan distribuon. La F-distribuo estas uzebla por F-testoj por agordi la rilaton inter du malsamaj datumaroj.

Sintakso

FINV(Number; DegreesFreedom1; DegreesFreedom2)

Numero estas la probabla valoro por kiu la inversa F-distribuo estas komputota.

DegreesFreedom1 is the number of degrees of freedom in the numerator of the F distribution.

DegreesFreedom2 is the number of degrees of freedom in the denominator of the F distribution.

Ekzemplo

=F.INV(0,5;5;10) liveras je 0,93.

FINV

Liveras la inversan F-probablan distribuon. La F-distribuo estas uzebla por F-testoj por agordi la rilaton inter du malsamaj datumaroj.

tip

Ĉi tiu funkcio disponeblas ekde versio 4.2 de LibreOffice.


Sintakso

F.INV(Number; DegreesFreedom1; DegreesFreedom2)

Numero estas la probabla valoro por kiu la inversa F-distribuo estas komputota.

DegreesFreedom1 is the number of degrees of freedom in the numerator of the F distribution.

DegreesFreedom2 is the number of degrees of freedom in the denominator of the F distribution.

Ekzemplo

=F.INV(0,5;5;10) liveras je 0,9319331609.

F.INV.RT

Liveras la inverson de la F-distribuo.

tip

Ĉi tiu funkcio disponeblas ekde versio 4.2 de LibreOffice.


Sintakso

F.INV.RT(Number; DegreesFreedom1; DegreesFreedom2)

Numero estas la probabla valoro por kiu la inversa F-distribuo estas komputota.

DegreesFreedom1 is the number of degrees of freedom in the numerator of the F distribution.

DegreesFreedom2 is the number of degrees of freedom in the denominator of the F distribution.

Ekzemplo

=F.INV.RT(0,5;5;10) liveras je 0,9319331609.

FIŜERINV

Liveras la inverson de la Fiŝer-transformo por x kaj kreas funkcion proksimuman al normala distribuo.

Sintakso

FIŜERINV(Numero)

Numero estas la valoro inverse transformota.

Ekzemplo

=FIŜERINV(0,5) liveras je 0,46.

MEZUMO.REDUKTITA

Liveras la mezumon de datumaro sen la Alfa procento de datumoj ĉe la marĝenoj.

Sintakso

MEZUMO.REDUKTITA(Datumoj; Alfa)

Datumoj estas la tabelo de datumoj en la samplo.

Alfa estas la procento de la marĝenaj datumoj kiujn ne traktu.

Ekzemplo

=MEZUMO.REDUKTITA(A1:A50; 0,1) kalkulas la mezumon de la numeroj en A1:A50, sen trakti la 5 procentojn de la valoroj kiuj reprezentas la plej altajn kaj la 5 procentojn de la valoroj kiuj reprezentas la plej malaltajn. La procentoj rilatas al la valoro de la nestucita mezumo, ne al la nombro da sumitaj.

GAMALN

Liveras la naturan logaritmon de la Gama-funkcio: G(x).

Sintakso

GAMALN(Numero)

Numero estas la valoro por kiu la natura logaritmo de la Gama-funkcio estas komputota.

Ekzemplo

=GAMALN(2) liveras je 0.

GAMMALN.PRECISE

Liveras la naturan logaritmon de la Gama-funkcio: G(x).

tip

Ĉi tiu funkcio disponeblas ekde versio 4.3 de LibreOffice.


Sintakso

GAMMALN.PRECISE(Number)

Numero estas la valoro por kiu la natura logaritmo de la Gama-funkcio estas komputota.

Ekzemplo

=GAMALN(2) liveras je 0.

GAŬS

Liveras la norman akumulan distribuon.

Ĝi estas GAŬS(x)=NORMSDIST(x)-0.5

Sintakso

ABS(Numero)

Numero estas la valoro por kiu la norma distribuo estas komputota.

Ekzemplo

=DELTA(1;2) liveras je 0.

=DELTA(1;2) liveras je 0.

ZTEST

Liveras la probablon observi z-teston pli grandan ol tiu komputita baze sur la specimeno.

tip

Ĉi tiu funkcio disponeblas ekde versio 4.3 de LibreOffice.


Sintakso

Z.TEST(Data; mu [; Sigma])

Datumoj estas la tabelo de datumoj.

Numero estas la valoro testota.

Sigmo (malnepra) estas la norma devio de la tuta populacio. Se tiu argumento mankas, procesos la norman devion de la aktuala samplo.

Ekzemplo

=Z.TEST(A2:A20; 9; 2) returns the result of a z-test on a sample A2:A20 drawn from a population with known mean 9 and known standard deviation 2.

FTEST

Liveras la rezulton de F-testo.

Sintakso

FTEST(Data1; Data2)

Data1 is the first record array.

Data2 is the second record array.

Ekzemplo

=FTEST(A1:A30;B1:B12) calculates whether the two data sets are different in their variance and returns the probability that both sets could have come from the same total population.

FTEST

Liveras la rezulton de F-testo.

tip

Ĉi tiu funkcio disponeblas ekde versio 4.2 de LibreOffice.


Sintakso

F.TEST(Data1; Data2)

Data1 is the first record array.

Data2 is the second record array.

Ekzemplo

=F.TEST(A1:A30;B1:B12) calculates whether the two data sets are different in their variance and returns the probability that both sets could have come from the same total population.

GAMADIST

Liveras la valorojn de Gama-distribuo.

The inverse function is GAMMAINV.

Sintakso

GAMMADIST(Number; Alpha; Beta [; C])

Numero estas la valoro por kiu la Gama-distribuo estas komputota.

Alfa estas parametro Alfa de la gama-distribuo.

Beta is the parameter Beta of the Gamma distribution.

C (optional) = 0 or False calculates the density function C = 1 or True calculates the distribution.

Ekzemplo

=GAMALN(2) liveras je 0.

GAMADIST

Liveras la valorojn de Gama-distribuo.

The inverse function is GAMMAINV or GAMMA.INV.

This function is identical to GAMMADIST and was introduced for interoperability with other office suites.

tip

Ĉi tiu funkcio disponeblas ekde versio 4.3 de LibreOffice.


Sintakso

GAMADIST(Numero; Alfa; Beta; C)

Numero estas la valoro por kiu la Gama-distribuo estas komputota.

Alfa estas parametro Alfa de la gama-distribuo.

Beta is the parameter Beta of the Gamma distribution.

C (optional) = 0 or False calculates the density function C = 1 or True calculates the distribution.

Ekzemplo

=GAMALN(2) liveras je 0.

F.DIST.RT

Liveras la valorojn de la dekstravosta F-distribuo.

tip

Ĉi tiu funkcio disponeblas ekde versio 4.2 de LibreOffice.


Sintakso

F.DIST.RT(Number; DegreesFreedom1; DegreesFreedom2)

Numero estas la valoro por kiu la F-distribuo estas komputota.

degreesFreedom1 is the degrees of freedom in the numerator in the F distribution.

degreesFreedom2 is the degrees of freedom in the denominator in the F distribution.

Ekzemplo

=F.DIST.RT(0,8;8;12) liveras je 0,6143396437.

FDIST

Liveras la valorojn de la maldekstravosta F-distribuo.

tip

Ĉi tiu funkcio disponeblas ekde versio 4.2 de LibreOffice.


Sintakso

F.DIST(Number; DegreesFreedom1; DegreesFreedom2 [; Cumulative])

Numero estas la valoro por kiu la F-distribuo estas komputota.

degreesFreedom1 is the degrees of freedom in the numerator in the F distribution.

degreesFreedom2 is the degrees of freedom in the denominator in the F distribution.

Cumulative = 0 or False calculates the density function Cumulative = 1 or True calculates the distribution.

Ekzemplo

=F.DIST(0,8;8;12;0) liveras je 0,7095282499.

=F.DIST(0,8;8;12;1) liveras je 0,3856603563.

GAMO

Returns the Gamma function value. Note that GAMMAINV is not the inverse of GAMMA, but of GAMMADIST.

Sintakso

GAMMA(Number)

Numero estas la valoro por kiu la Gama-distribuo estas komputota.

GAMAINV

Returns the inverse of the Gamma cumulative distribution GAMMADIST. This function allows you to search for variables with different distribution.

Sintakso

GAMAINV(Numero; Alfa; Beta)

Numero estas la probabla valoro por kiu la inversa gama-distribuo estas komputota.

Alfa estas parametro Alfa de la gama-distribuo.

Beta estas parametro Beta de la gama-distribuo.

Ekzemplo

=GAMALN(2) liveras je 0.

GAMAINV

Returns the inverse of the Gamma cumulative distribution GAMMADIST. This function allows you to search for variables with different distribution.

This function is identical to GAMMAINV and was introduced for interoperability with other office suites.

tip

Ĉi tiu funkcio disponeblas ekde versio 4.3 de LibreOffice.


Sintakso

GAMAINV(Numero; Alfa; Beta)

Numero estas la probabla valoro por kiu la inversa gama-distribuo estas komputota.

Alfa estas parametro Alfa de la gama-distribuo.

Beta estas parametro Beta de la gama-distribuo.

Ekzemplo

=GAMALN(2) liveras je 0.

Bonvolu subteni nin!