Static Statement

Deklaras variablon aŭ tabelon ĉe la procedura nivelo en subproceduro aŭ funkcio, por ke la valoroj de la variablo aŭ tabelo konserviĝu post eliro el la subproceduro aŭ funkcio. La konvencioj de ordono Dim ankaŭ validas.

Averta bildsimbolo

La Static statement ne estas uzebla por difini varieblajn tabelojn. Necesas specifi tabelon je fiksita grando.


Sintakso:


Static VarName[(start To end)] [As VarType], VarName2[(start To end)] [As VarType], ...

Ekzemplo:


Sub ExampleStatic
Dim iCount As Integer, iResult As Integer
  For iCount = 0 To 2
    iResult = InitVar()
  Next iCount
  MsgBox iInit,0,"La rezulto estas"
End Sub
 
REM Funkcio por pravalorizi la statikan variablon.
Function InitVar() As Integer
  Static iInit As Integer
  Const iMinimum as Integer = 40 REM minimuma livera valoro de ĉi tiu funkcio
  if iInit = 0 then iInit = InitVar() REM Testu ĉu variablo jam pravalorizita.
    iInit = iMinimum
  Else
    iInit = iInit + 1
  End If
  InitVar = iInit
End Function

Bonvolu subteni nin!