GoSub...Return Statement

Calls a subroutine that is indicated by a label inside a Sub or a Function. The statements following the label are executed until the next Return statement. Afterwards, the program continues with the statement that follows the GoSub statement.

Syntax:


GoSub label[:]

Parameters:

label: A line identifier indicating where to continue execution. The scope of a label in that of the routine it belongs to.

The GoSub statement calls a local subroutine indicated by a label from within a subroutine or a function. The name of the label must end with a colon (":").


 Sub/Function foo
   ' statements
   GoSub label
   ' statements
   Exit Sub/Function
 label:
   ' statements
   Return
 End Sub/Function
Averta bildsimbolo

Se la programo renkontas ordonon Return sen antaŭa GoSub, LibreOffice Basic donas prieraran mesaĝon. Necesas Exit SubExit Function por certigi ke la programo eliras el la Sub aŭ Function antaŭ ol atingi la postan ordonon Return.


La jena ekzemplo montras la uzadon de GoSub kaj Return. Rulante dufoje sekcion de programo, la programo kalkulas la kvadratan radikon de du numeroj tajpitaj de la uzanto.

Example:


Sub ExampleGoSub
Dim iInputa As Single
Dim iInputb As Single
Dim iInputc As Single
  iInputa = Int(InputBox("Tajpu la unuan numeron: ","NumberInput"))
  iInputb = Int(InputBox("Tajpu la duan numeron: ","NumberInput"))
  iInputc=iInputa
  GoSub SquareRoot
  Print "La kvadrata radiko de";iInputa;" estas";iInputc
  iInputc=iInputb
  GoSub SquareRoot
  Print "La kvadrata radiko de";iInputb;" estas";iInputc
  Exit Sub
SquareRoot:
  iInputc=sqr(iInputc)
  Return
End Sub

Bonvolu subteni nin!