Log Function

Liveras la naturan logaritmon de numero.

Sintakso:


Log (Number)

Liverota valoro:

Duobla

Parametroj:

Number: Numera esprimo por kiu kalkuli la naturan logaritmon.

La naturan logaritmo estas la logaritmo de la bazo e. Bazo e estas konstanto, kies valoro estas proksimume 2,718282...

Oni povas kalkuli logaritmon de iu ajn bazo (n) por iu ajn numero (x), dividante la naturan logaritmon de x per la natura logaritmo de n, jene:

Log n(x) = Log(x) / Log(n)

Error codes:

5 Nevalida procedurvoko

Ekzemplo:


Sub ExampleLogExp
Dim a As Double
Dim Const b1=12.345e12
Dim Const b2=1.345e34
    a=Exp( Log(b1)+Log(b2) )
    MsgBox "" & a & chr(13) & (b1*b2) ,0,"Multipliki per logaritma funkcio"
End Sub

Bonvolu subteni nin!