Not Operator

Negas esprimon inversigante la bitajn valorojn.

Sintakso:


Result = Not Expression

Parametroj:

Result: Numera variablo kiu enhavas la rezulton de la nego.

Expression: Esprimo negota.

Kiam oni negas bulean esprimon, la valoro True ŝanĝiĝas al False, kaj la valoro False ŝanĝiĝas al True.

En laŭbita nego, ĉiu unuopa bito inversiĝas.

Ekzemplo:


Sub ExampleNot
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
    vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
    vOut = Not vA REM Liveras -11
    vOut = Not(vC > vD) REM Liveras -1
    vOut = Not(vB > vA) REM Liveras -1
    vOut = Not(vA > vB) REM Liveras 0
End Sub

Bonvolu subteni nin!