Second Function

Liveras entjeron kiu reprezentas la sekundojn de la interna tempa numero generita per la funkcioj TimeSerial aŭ TimeValue

Sintakso:


Second (Number)

Liverota valoro:

Entjero

Parametroj:

Number: Numera esprimo kiu enhavas la internan tempan numeron uzotan por kalkuli la nombron da sekundoj.

Ĉi tiu funkcio estas la kontraŭo de la funkcio TimeSerial . Ĝi liveras la sekundojn de la interna hora valoro generita per la funkcioj TimeSerialTimeValue . Ekzemple, la esprimo:

Print Second(TimeSerial(12,30,41))

liveras la valoron 41.

Error codes:

5 Nevalida procedurvoko

Ekzemplo:


Sub ExampleSecond
    MsgBox "La ekzakta sekundo de la aktuala horo estas "& Second( Now )
End Sub

Bonvolu subteni nin!