MkDir Statement

Kreas novan dosierujon ĉe datuma konservujo.

Sintakso:


MkDir Text As String

Parametroj:

Text: Ĉena esprimo kiu specifas la nomon kaj vojprefiskon de la dosierujo kreota. Ankaŭ uzeblas URL-notacio.

Se la vojprefikso ne estas trovita, la dosierujo kreiĝos en la aktuala dosierujo.

Error codes:

5 Nevalida procedurvoko

76 Path not found

Ekzemplo:


Sub ExampleFileIO
' Example for functions of the file organization
Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"
Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"
Const sSubDir1 as String ="Test"
Const sFile2 as String = "Copied.tmp"
Const sFile3 as String = "Renamed.tmp"
Dim sFile As String
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1
  ChDir( sDir1 )
  If Dir(sSubDir1,16)="" then ' Ĉu la dosierujo ekzistas ?
    MkDir sSubDir1
    MsgBox sFile,0,"Krei dosierujon"
  End If
  sFile = sFile + "/" + sFile2
  FileCopy sFile1 , sFile
  MsgBox fSysURL(CurDir()),0,"Aktuala dosierujo"
  MsgBox sFile & Chr(13) & FileDateTime( sFile ),0,"Horo de kreo"
  MsgBox sFile & Chr(13)& FileLen( sFile ),0,"Longo de dosiero"
  MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr( sFile ),0,"Atributoj de dosiero"
  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  ' Renomi en la sama dosierujo
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  SetAttr( sFile, 0 ) 'Delete all attributes
  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr( sFile ),0,"Novaj atributoj de la dosiero"
  Kill sFile
  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1
End Sub
 
' Konvertas sisteman vojprefikson al URL
Function fSysURL( fSysFp As String ) As String
Dim iPos As String
  iPos = 1
  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())
  Do While iPos > 0
    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")
    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())
  Loop
  ' the colon with DOS
  iPos = Instr(1,fSysFp,":")
  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")
  fSysURL = "file://" & fSysFp
End Function

Bonvolu subteni nin!