Line Input # Statement

Legas ĉenojn el sekvenca dosiero en variablon.

Sintakso:


Line Input #FileNumber As Integer, Var As String

Parametroj:

DosierNumero: Numero de la dosiero kiu enhavas la datumojn legotajn. Necesas antaŭe malfermi la dosieron per la ordono Open kun la ŝlosilvorto INPUT (legi).

var: la nomo de la variablo kiu tenos la rezulton.

Per la ordono Line Input#, oni povas legi ĉenojn el malferma dosiero en variablon. Legas ĉenajn variablojn je linio post linio ĝis la unua ĉaretreveno (Asc=13), aŭ liniavanco (Asc=10). Ne enmetas linifinajn signojn en la liverita ĉeno.

Ekzemplo:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumero, "Jen linio de teksto"
  Print #iNumero, "Jen alia linio de teksto"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not EOF(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Bonvolu subteni nin!