Krei regilojn en la dialoga redkaktilo

Uzu la ilojn el la Ilaro de la BASIC-dialoga redaktilo por aldoni regilojn al via dialogo.

  1. Por malfermi al la Ilaro, alklaku la sagon apud la bildsimbolo Enmeti regilojn en la ilbreto Makroo.

  2. Alklaku ilon en la ilobreto, ekzemple, Butonon.

  3. En la dialogo tiru la butonon al la grando bezonata.

Bonvolu subteni nin!