Γραμμή εργαλείων παρακολούθησης αλλαγών

Περιέχει τις εντολές που είναι διαθέσιμες για την παρακολούθηση αλλαγών στο αρχείο σας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Γραμμές εργαλείων - Παρακολούθηση αλλαγών.


Εμφάνιση αλλαγών παρακολούθησης

Εμφανίζει ή αποκρύπτει τις καταγεγραμμένες αλλαγές.

Εικονίδιο εμφάνισης παρακολούθησης αλλαγών

Εμφάνιση παρακολούθησης αλλαγών

Καταγραφή αλλαγών

Παρακολουθεί κάθε αλλαγή που γίνεται στο τρέχον έγγραφο ανά συντάκτη και ημερομηνία.

Εικονίδιο καταγραφής αλλαγών

Καταγραφή αλλαγών

Προηγούμενη παρακολουθούμενη αλλαγή

Εικονίδιο προηγούμενης παρακολουθούμενης αλλαγής

Προηγούμενη παρακολουθούμενη αλλαγή

Επόμενη παρακολουθούμενη αλλαγή

Εικονίδιο επόμενης παρακολουθούμενης αλλαγής

Επόμενη παρακολουθούμενη αλλαγή

Αποδοχή παρακολουθούμενης αλλαγή

Εικονίδιο αποδοχής παρακολουθούμενης αλλαγής

Αποδοχή παρακολουθούμενης αλλαγής

Απόρριψη παρακολουθούμενης αλλαγής

Εικονίδιο απόρριψης παρακολουθούμενης αλλαγής

Απόρριψη παρακολουθούμενης αλλαγής

Αποδοχή όλων των παρακολουθούμενων αλλαγών

Εικονίδιο αποδοχής όλων των παρακολουθούμενων αλλαγών

Αποδοχή όλων των παρακολουθούμενων αλλαγών

Απόρριψη όλων των παρακολουθούμενων αλλαγών

Εικονίδιο απόρριψης όλων των παρακολουθούμενων αλλαγών

Απόρριψη όλων των παρακολουθούμενων αλλαγών

Αποδοχή της παρακολουθούμενης αλλαγής και επιλογή της επόμενης

Εικονίδιο αποδοχής της παρακολουθούμενης αλλαγής και επιλογή της επόμενης

Αποδοχή της παρακολουθούμενης αλλαγής και επιλογή της επόμενης

Απόρριψη της παρακολουθούμενης αλλαγής και επιλογή της επόμενης

Εικονίδιο απόρριψης της παρακολουθούμενης αλλαγής και επιλογή της επόμενης

Απόρριψη της παρακολουθούμενης αλλαγής και επιλογή της επόμενης

Διαχείριση αλλαγών

Αποδοχή ή απόρριψη καταγεγραμμένων αλλαγών.

Εικονίδιο διαχείρισης παρακολουθούμενων αλλαγών

Διαχείριση παρακολουθούμενων αλλαγών

Σχόλιο

Εισάγει σχόλιο γύρω από επιλεγμένο κείμενο, διαφάνεια παρουσίασης, σελίδα σχεδίασης ή στην τρέχουσα θέση δρομέα υπολογιστικού φύλλου.

Εικονίδιο εισαγωγής σχολίου

Εισαγωγή σχολίου

Εισαγωγή σχολίου παρακολούθησης αλλαγών

Εισαγάγετε ένα σχόλιο για την καταγεγραμμένη αλλαγή.

Εικονίδιο εισαγωγής σχολίου παρακολουθούμενης αλλαγής

Εισαγωγή σχολίου στην παρακολουθούμενη αλλαγή

Προστασία αλλαγών

Αποτρέπει τον χρήστη από απενεργοποίηση του γνωρίσματος καταγραφής αλλαγών, ή από αποδοχή ή απόρριψη αλλαγών εκτός και ο χρήστης εισάγει κωδικό πρόσβασης.

Εικονίδιο προστασίας αλλαγών

Προστασία αλλαγών

Σύγκριση εγγράφου

Συγκρίνει το τρέχον έγγραφο με ένα έγγραφο που επιλέγετε. Τα περιεχόμενα του επιλεγμένου εγγράφου επισημαίνονται ως διαγραμμένα στο διάλογο που ανοίγει. Εάν θέλετε, μπορείτε να εισάγετε τα περιεχόμενα του επιλεγμένου αρχείου στο τρέχον έγγραφο επιλέγοντας τις σχετικές διαγραμμένες εγγραφές, πατώντας στην Απόρριψη και μετά πατώντας στην Εισαγωγή.

Εικονίδιο σύγκρισης εγγράφων

Σύγκριση εγγράφων

Συγχώνευση εγγράφου

Εισάγει τις αλλαγές που έγιναν στα αντίγραφα του ίδιου εγγράφου στο αρχικό έγγραφο. Οι αλλαγές που έγιναν σε υποσημειώσεις, επικεφαλίδες, πλαίσια και πεδία αγνοούνται. Οι αλλαγές που ταυτίζονται συγχωνεύονται αυτόματα.

Εικονίδιο συγχώνευσης εγγράφων

Συγχώνευση εγγράφων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!