Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Περισσότερες αλλαγές


Περισσότερες αλλαγές

Υπομενού με πρόσθετη γραμμή, στήλη και αλλαγές σελίδας

Εισαγωγή χειροκίνητης αλλαγής γραμμής

Εικονίδιο χειροκίνητης αλλαγής γραμμής

Τερματίζει την τρέχουσα γραμμή και μετακινεί το κείμενο που βρίσκεται στα δεξιά του δρομέα στην επόμενη γραμμή, χωρίς να δημιουργεί νέα παράγραφο.

Η θέση επανεκκίνησης καθορίζει πού θα ξεκινήσει η επόμενη γραμμή μετά από μια αλλαγή γραμμής.

Εισαγωγή χειροκίνητης αλλαγής στήλης

Εικονίδιο χειροκίνητης αλλαγής στήλης

Εισάγει χειροκίνητη αλλαγή στήλης (σε διάταξη πολλαπλών στηλών) και μετακινεί το κείμενο που βρίσκεται στα δεξιά του δρομέα στην αρχή της επόμενης στήλης. Μια χειροκίνητη αλλαγή στήλης υποδεικνύεται από μη εκτυπώσιμο περιθώριο στην κορυφή της νέας στήλης.

tip

Εισάγετε αλλαγή στήλης πατώντας +Shift+Enter


Χειροκίνητη αλλαγή

Εικονίδιο χειροκίνητης αλλαγής

Εισάγει μια χειροκίνητη αλλαγή γραμμής, αλλαγή στήλης ή αλλαγή σελίδας στην τρέχουσα θέση του δρομέα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!