Κεφαλίδα και υποσέλιδο

Αυτό το υπομενού περιλαμβάνει εντολές προσθήκης και αφαίρεσης κεφαλίδων και υποσέλιδων σελίδας.

Κεφαλίδα

Προσθέτει ή αφαιρεί μία κεφαλίδα από την τεχνοτροπία σελίδας που επιλέγετε στο υπομενού. Η κεφαλίδα προστίθεται σε όλες τις σελίδες που χρησιμοποιούν την ίδια τεχνοτροπία σελίδας. Σε ένα νέο έγγραφο, βρίσκεται μόνο η "Προεπιλεγμένη" τεχνοτροπία σελίδας. Οι άλλες τεχνοτροπίες σελίδας προστίθενται στον κατάλογο αφού τις εφαρμόσετε στο έγγραφο.

Υποσέλιδο

Προσθέτει ή αφαιρεί ένα υποσέλιδο από την τεχνοτροπία σελίδας που επιλέγετε στο υπομενού. Το υποσέλιδο προστίθεται σε όλες τις σελίδες που χρησιμοποιούν την ίδια τεχνοτροπία σελίδας. Σε ένα νέο έγγραφο, υπάρχει στον κατάλογο μόνο η τεχνοτροπία σελίδας "Προεπιλογή". Οι άλλες τεχνοτροπίες σελίδας προστίθενται στον κατάλογο αφού τις εφαρμόσετε στο έγγραφο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!