Πλαίσιο

Αυτό το μενού περιέχει και διαδραστικά και μη διαδραστικά μέσα εισαγωγής πλαισίου.

Διαδραστικό πλαίσιο

Εισάγει ένα πλαίσιο σχεδιάζοντας το σχήμα του με τον δρομέα του ποντικιού.

Πλαίσιο

Εισάγει ένα πλαίσιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μίας διάταξης μιας ή περισσοτέρων στηλών κειμένου και αντικειμένων.

Αιωρούμενο πλαίσιο

Εισάγει ένα αιωρούμενο πλαίσιο στο τρέχον έγγραφο. Τα αιωρούμενα πλαίσια χρησιμοποιούνται σε έγγραφα HTML για να εμφανίσουν τα περιεχόμενα ενός άλλου αρχείου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!