Υποσημείωση και σημείωση τέλους

Το μενού περιέχει εντολές για να εισάγετε μια υποσημείωση ή σημείωση τέλους με ή χωρίς πρόσθετη αλληλεπίδραση του χρήστη.

Υποσημείωση

Εισάγει μια υποσημείωση στην τρέχουσα θέση του δρομέα χωρίς προτροπή.

Σημείωση τέλους

Εισάγει μια σημείωση τέλους στην τρέχουσα θέση του δρομέα χωρίς προτροπή.

Υποσημείωση ή τελική σημείωση

Εισάγει μια υποσημείωση ή μια σημείωση τέλους στο έγγραφο. Η αγκύρωση για τη σημείωση εισάγεται στην τρέχουσα θέση του δρομέα. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ αυτόματης αρίθμησης ή ενός προσαρμοσμένου συμβόλου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!