Χαρακτηριστικά του LibreOffice Writer

Με το LibreOffice Writer μπορείτε να σχεδιάσετε και να δημιουργήσετε έγγραφα κειμένου που να περιλαμβάνουν γραφικά, πίνακες και διαγράμματα. Μπορείτε να αποθηκεύετε τα έγγραφα σας σε μια ποικιλία μορφών εγγράφου, όπως το OpenDocument (ODF), Microsoft Word .doc, ή HTML. Και φυσικά μπορείτε να κάνετε εξαγωγή του εγγράφου σας σε Portable Document Format (PDF).

Σύνταξη

Με το LibreOffice Writer μπορείτε να δημιουργήσετε απλά κείμενα όπως υπομνήματα, φαξ, επιστολές, περιλήψεις και να συγχωνεύετε έγγραφα, καθώς και μεγάλα, πολύπλοκα ή πολυτμηματικά έγγραφα, με πλήρεις βιβλιογραφίες, παραπομπές πινάκων και ευρετήρια.

Το LibreOffice Writer περιλαμβάνει επίσης τέτοια χρήσιμα χαρακτηριστικά όπως ορθογραφικό έλεγχο, θησαυρό, αυτόματη διόρθωση και συλλαβισμό, καθώς και διάφορα πρότυπα για σχεδόν κάθε σκοπό. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τα δικά σας πρότυπα χρησιμοποιώντας τους οδηγούς.

Σχεδίαση και δόμηση

Το LibreOffice προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία επιλογών σχεδίασης εγγράφων. Χρησιμοποιήστε το Παράθυρο τεχνοτροπιών για να δημιουργήσετε, να αποδώσετε και να τροποποιήσετε τεχνοτροπίες για παραγράφους, μεμονωμένους χαρακτήρες, πλαίσια και σελίδες. Επιπλέον, η Περιήγηση σας βοηθά να μετακινήστε γρήγορα μέσα στα έγγραφά σας, σας επιτρέπει να δείτε το έγγραφό σας σε προβολή διάρθρωσης και παρακολουθεί τα αντικείμενα που έχετε εισάγει στο έγγραφό σας.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε διάφορα ευρετήρια και πίνακες σε έγγραφα κειμένου. Μπορείτε να ορίσετε τη δομή και εμφάνιση ευρετηρίων και πινάκων ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες. Ενεργές υπερσυνδέσεις και σελιδοδείκτες σας επιτρέπουν να μεταβείτε κατευθείαν στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου.

Επιτραπέζια δημοσίευση με το LibreOffice Writer

Το LibreOffice Writer περιέχει πολλές ηλεκτρονικές εκδόσεις και σχεδιαστικά εργαλεία για να σας βοηθήσουν στη δημιουργία επαγγελματικών εγγράφων, όπως φυλλάδια, ενημερωτικά δελτία και προσκλήσεις. Μπορείτε να μορφοποιήσετε τα έγγραφά σας με πολύστηλες διατάξεις, πλαίσια, γραφικά, πίνακες και άλλα αντικείμενα.

Υπολογισμοί

Τα έγγραφα κειμένου στο LibreOffice έχουν ενσωματωμένη λειτουργία υπολογισμών που σας επιτρέπει την εκτέλεση πολύπλοκων υπολογισμών ή λογικών συνδέσεων. Μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε έναν πίνακα σε ένα έγγραφο κειμένου για εκτελέσετε υπολογισμούς.

Δημιουργία σχεδίων

Το εργαλείο σχεδίασης του LibreOffice Writer σας επιτρέπει να δημιουργείτε σχέδια, γραφικά, υπομνήματα, και άλλους τύπους σχεδίων κατευθείαν μέσα σε έγγραφα κειμένου.

Εισαγωγή γραφικών

Μπορείτε να εισάγετε εικόνες με διαφορετικές μορφές σε ένα έγγραφο κειμένου όπως JPG ή GIF. Ακόμα η Συλλογή παρέχει μια μεγάλη ποκιλία γραφικών clipart, ενώ ή Συλλογή Fontwork δημιουργεί εντυπωσιακά εφέ γραμματοσειρών.

Ευέλικτο περιβάλλον εφαρμογών

Η διεπαφή του προγράμματος έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορείτε να το διαμορφώσετε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής των εικονιδίων και των μενού. Μπορείτε να τοποθετήσετε διάφορα παράθυρα του προγράμματος, όπως το παράθυρο τεχνοτροπιών ή την Περιήγηση ως κινητά παράθυρα οπουδήποτε στην οθόνη. Μπορείτε επίσης να προσαρτήσετε κάποια παράθυρα στις άκρες του χώρου εργασίας σας.

Μεταφορά & απόθεση

Η λειτουργία μεταφορά κι απόθεση σας επιτρέπει να εργάζεστε γρήγορα και αποτελεσματικά με έγγραφα κειμένου στο LibreOffice. Για παράδειγμα, μπορείτε να σύρετε και να αφήσετε αντικείμενα, όπως γραφικά από τη Συλλογή, από ένα σημείο σε ένα άλλο μέσα στο ίδιο έγγραφο, ή μεταξύ ανοιχτών εγγράφων του LibreOffice.

Λειτουργίες βοήθειας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Σύστημα βοήθειας σαν ένα πλήρη οδηγό παραπομπών των εφαρμογών του LibreOffice, καθώς και για οδηγίες για απλές ή πολύπλοκες εργασίες.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!