Γραμμή αντικειμένου κειμένου

Περιέχει εντολές μορφοποίησης για το κείμενο που περιέχεται σε ένα αντικείμενο σχεδίασης. Η γραμμή Αντικείμενο κειμένου εμφανίζεται όταν κάνετε διπλό κλικ μέσα σε ένα αντικείμενο σχεδίασης.

Όνομα γραμματοσειράς

Σας επιτρέπει να επιλέξετε το όνομα μιας γραμματοσειράς από τη λίστα ή να καταχωρήσετε κατευθείαν ένα όνομα γραμματοσειράς.

Μπορείτε να εισαγάγετε πολλές γραμματοσειρές, διαχωρισμένα με κόμμα. Το LibreOffice χρησιμοποιεί διαδοχικά την επόμενη ονομασμένη γραμματοσειρά, σε περίπτωση που η προηγούμενη δεν είναι διαθέσιμη.

Εικονίδιο

Όνομα γραμματοσειράς

Μέγεθος γραμματοσειράς

Σας επιτρέπει να διαλέξετε μεταξύ διαφορετικών μεγεθών γραμματοσειράς από τη λίστα, ή να εισάγετε το μέγεθος εσείς.

Έντονο

Κάνει το επιλεγμένο κείμενο έντονο. Αν ο δρομέας είναι μέσα σε μια λέξη, ολόκληρη η λέξη γίνεται έντονη. Αν η επιλογή ή η λέξη είναι ήδη έντονη, η μορφοποίηση αφαιρείται.

Εικονίδιο έντονων

Έντονα

Πλάγια

Κάνει το επιλεγμένο κείμενο πλάγιο. Αν ο δρομέας είναι μέσα σε λέξη, ολόκληρη η λέξη γίνεται πλάγια. Αν η επιλογή ή η λέξη είναι ήδη πλάγια, η μορφοποίηση αφαιρείται.

Εικονίδιο πλάγιων

Πλάγια

Υπογράμμιση

Υπογραμμίζει ή αφαιρεί την υπογράμμιση από το επιλεγμένο κείμενο.

Εικονίδιο υπογράμμισης

Υπογράμμιση

Εκθέτης

Μειώνει το μέγεθος της γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου και ανυψώνει το κείμενο πάνω από τη γραμμή βάσης.

Εικονίδιο Εκθέτης

Εκθέτης

Δείκτης

Μειώνει το μέγεθος γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου και χαμηλώνει το κείμενο κάτω από τη γραμμή βάσης.

Εικονίδιο Δείκτης

Δείκτης

Αριστερά

Ευθυγραμμίζει τις επιλεγμένες παραγράφους στο αριστερό περιθώριο του περιέκτη.

Εικονίδιο στοίχισης αριστερά

Στοίχιση αριστερά

Στο κέντρο

Κεντράρει τις επιλεγμένες παραγράφους στον περιβάλλοντα περιέκτη.

Εικονίδιο στο κέντρο

.

Δεξιά

Ευθυγραμμίζει τις επιλεγμένες παραγράφους στο δεξιό περιθώριο του περιέκτη.

Εικονίδιο στοίχισης δεξιά

Στοίχιση δεξιά

Πλήρης στοίχιση

Στοιχίζει τις επιλεγμένες παραγράφους στα αριστερά και στα δεξιά περιθώρια του περιέκτη. Εάν θέλετε, μπορείτε επίσης να καθορίσετε τις επιλογές στοίχισης για την τελευταία γραμμή μιας παραγράφου επιλέγοντας Μορφή - Παράγραφος - Στοίχιση..

Εικονίδιο πλήρους στοίχισης

Πλήρης στοίχιση

Υποστήριξη ασιατικών γλωσσών

Αυτές οι εντολές μπορούν να προσπελαστούν μόνο αφού ενεργοποιήσετε την υποστήριξη για ασιατικές γλώσσες στο - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες.

Κατεύθυνση κειμένου από αριστερά προς τα δεξιά

Καθορίζει την οριζόντια διεύθυνση του κειμένου.

Εικονίδιο κατεύθυνσης κειμένου από αριστερά προς τα δεξιά

Κατεύθυνση κειμένου από αριστερά προς τα δεξιά

Κατεύθυνση κειμένου από πάνω προς τα κάτω

Καθορίζει την κατακόρυφη διεύθυνση του κειμένου.

Εικονίδιο κατεύθυνσης κειμένου από κάτω προς τα πάνω

Διεύθυνση κειμένου από πάνω προς τα κάτω

Επιλογή όλων

Επιλέγει όλο το περιεχόμενο του τρέχοντος αρχείου, πλαισίου, ή αντικειμένου κειμένου.

Icon Select All

Επιλογή όλων

Χαρακτήρας

Αλλάζει την γραμματοσειρά και τη μορφοποίηση γραμματοσειράς για τους επιλεγμένους χαρακτήρες.

Εικονίδιο χαρακτήρα

Χαρακτήρας

Παράγραφος

Εδώ μπορείτε να ορίσετε εσοχές, διάστιχο, στοίχιση και διάστιχο γραμμών για την επιλεγμένη παράγραφο.

Εικονίδιο παραγράφου

Παράγραφος

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!