Γραμμή αντικειμένου OLE

Η γραμμή Αντικείμενο OLE εμφανίζεται όταν επιλέγονται αντικείμενα και περιλαμβάνει τις πιο απαραίτητες λειτουργίες μορφοποίησης και τοποθέτησης αντικειμένων.

Ορισμός τεχνοτροπίας παραγράφου

Αποδίδει μια τεχνοτροπία στην τρέχουσα παράγραφο, στις επιλεγμένες παραγράφους ή σε ένα επιλεγμένο αντικείμενο.

Ορισμός τεχνοτροπίας παραγράφου

Ορισμός τεχνοτροπίας παραγράφου

Χωρίς αναδίπλωση

Τοποθετεί το αντικείμενο σε μία ξεχωριστή γραμμή στο έγγραφο. Το κείμενο στο έγγραφο εμφανίζεται πάνω και κάτω από το αντικείμενο, αλλά όχι στις πλευρές του αντικειμένου. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αυτή τη ρύθμιση στη σελίδα της καρτέλας Αναδίπλωση.

Εικονίδιο απενεργοποιημένης αναδίπλωσης

Αναδίπλωση ανενεργή

Αναδίπλωση

Αναδιπλώνει το κείμενο και στις τέσσερις πλευρές του πλαισίου περιγράμματος του αντικειμένου. Το εικονίδιο αυτό αντιστοιχεί στην επιλογή Αναδίπλωση σελίδας στη σελίδα της καρτέλας Αναδίπλωση.

Εικονίδιο ενεργοποιημένης αναδίπλωσης

Αναδίπλωση ενεργή

Αναδίπλωση δια μέσου

Τοποθετεί το αντικείμενο μπροστά από το κείμενο. Μπορείτε να επιτύχετε το ίδιο αποτέλεσμα μέσω της σελίδας της καρτέλας Αναδίπλωση .

Εικονίδιο αναδίπλωσης μέσα από

Αναδίπλωση μέσα από

Στοίχιση Αριστερά

Στοιχίζει τα αριστερά άκρα των επιλεγμένων αντικειμένων. Εάν έχει επιλεχθεί μόνο ένα αντικείμενο στο Draw ή το Impress, το αριστερό άκρο του αντικειμένου στοιχίζεται στο αριστερό περιθώριο της σελίδας.

Εικονίδιο αριστερά

Αριστερά

Κεντράρισμα οριζοντίως

Κεντράρει οριζόντια τα επιλεγμένα αντικείμενα. Εάν έχει επιλεχθεί μόνο ένα αντικείμενο στο Draw ή το Impress, το κέντρο του αντικειμένου στοιχίζεται στο οριζόντιο κέντρο της σελίδας.

Εικονίδιο στο κέντρο

Στο κέντρο

Στοίχιση δεξιά

Στοιχίζει τα δεξιά άκρα των επιλεγμένων αντικειμένων. Εάν έχει επιλεχθεί μόνο ένα αντικείμενο στο Draw ή το Impress, το δεξιό άκρο του αντικειμένου στοιχίζεται στο δεξιό περιθώριο της σελίδας.

Εικονίδιο δεξιά

Δεξιά

Στοίχιση πάνω

Στοιχίζει κάθετα τα πάνω άκρα των επιλεγμένων αντικειμένων. Εάν έχει επιλεχθεί μόνο ένα αντικείμενο στο Draw ή το Impress, το πάνω άκρο του αντικειμένου στοιχίζεται στο πάνω περιθώριο της σελίδας.

Εικονίδιο επάνω

Πάνω

Κατακόρυφη κεντραρισμένη στοίχιση

Κεντράρει κάθετα τα επιλεγμένα αντικείμενα. Εάν έχει επιλεχθεί μόνο ένα αντικείμενο στο Draw ή το Impress, το κέντρο του αντικειμένου στοιχίζεται στο κάθετο κέντρο της σελίδας.

Εικονίδιο στο κέντρο

Στο κέντρο

Στοίχιση κάτω

Στοιχίζει κάθετα τις κάτω άκρες των επιλεγμένων αντικειμένων. Εάν μόνο ένα αντικείμενο έχει επιλεχθεί στο Draw ή το Impress, η κάτω άκρη του αντικειμένου στοιχίζεται στο κάτω περιθώριο της σελίδας.

Εικονίδιο κάτω

Κάτω

Περίγραμμα

Πατήστε στο εικονίδιο Περίγραμμα για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων Περιγράμματα, όπου μπορείτε να τροποποιήσετε το περίγραμμα μίας περιοχής πίνακα ή ενός αντικειμένου.

Icon

Περιγράμματα

Πρότυπο γραμμής

Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων Πρότυπο γραμμής, όπου μπορείτε να τροποποιήσετε το στυλ γραμμής του περιγράμματος.

Εικονίδιο

Πρότυπο γραμμής

Χρώμα περιγράμματος

Πατήστε στο εικονίδιο Χρώμα γραμμής (του περιγράμματος) για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων Χρώμα περιγράμματος, η οποία σας επιτρέπει να αλλάξετε το χρώμα περιγράμματος ενός αντικειμένου.

Εικονίδιο

Χρώμα γραμμής (πλαισίου)

Ιδιότητες αντικειμένου

Ανοίγει έναν διάλογο όπου μπορείτε να τροποποιήσετε τις ιδιότητες του επιλεγμένου αντικειμένου, παραδείγματος χάρη, το μέγεθός του και το όνομά του.

Εικονίδιο ιδιοτήτων αντικειμένου

Ιδιότητες αντικειμένου

Μεταφορά μπροστά

Μετακινεί το επιλεγμένο αντικείμενο στην κορυφή της σειράς στοίβαξης, ώστε να είναι μπροστά από τα υπόλοιπα αντικείμενα.

Εικονίδιο μεταφοράς μπροστά

Μεταφορά σε πρώτο πλάνο

Μεταφορά στο βάθος

Μεταφέρει το επιλεγμένο αντικείμενο στο τέλος της σειράς στοίβας, ώστε να είναι πίσω από τα υπόλοιπα αντικείμενα.

Εικονίδιο αποστολής πίσω

Μεταφορά πίσω

Αλλαγή αγκύρωσης

Σας επιτρέπει να αλλάξετε μεταξύ των επιλογών αγκύρωσης.

Εικονίδιο αγκύρωσης

Αλλαγή αγκύρωσης

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!