Γραμμή πλαισίου

Όταν έχει επιλεγεί ένα πλαίσιο, η γραμμή Πλαίσιο παρέχει τις πιο σημαντικές λειτουργίες για την μορφοποίηση και τοποθέτηση του πλαισίου.

Ορισμός τεχνοτροπίας παραγράφου

Αποδίδει μια τεχνοτροπία στην τρέχουσα παράγραφο, στις επιλεγμένες παραγράφους ή σε ένα επιλεγμένο αντικείμενο.

Ορισμός τεχνοτροπίας παραγράφου

Ορισμός τεχνοτροπίας παραγράφου

Αναδίπλωση ανενεργή

Τοποθετεί το αντικείμενο σε μία ξεχωριστή γραμμή στο έγγραφο. Το κείμενο στο έγγραφο εμφανίζεται πάνω και κάτω από το αντικείμενο, αλλά όχι στις πλευρές του αντικειμένου.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αυτήν τη ρύθμιση στη σελίδα της καρτέλας Αναδίπλωση.

Εικονίδιο απενεργοποιημένης αναδίπλωσης

Αναδίπλωση ανενεργή

Αναδίπλωση ενεργή

Αναδιπλώνει το κείμενο και στις τέσσερις πλευρές του πλαισίου περιγράμματος του αντικειμένου.

Αυτό το εικονίδιο αντιπροσωπεύει την επιλογή Αναδίπλωση σελίδας στη σελίδα της καρτέλας Αναδίπλωση.

Εικονίδιο ενεργοποιημένης αναδίπλωσης

Αναδίπλωση ενεργή

Αναδίπλωση δια μέσου

Τοποθετεί το αντικείμενο μπροστά από το κείμενο.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση στη σελίδα της καρτέλας Αναδίπλωση.

Εικονίδιο αναδίπλωσης μέσα από

Αναδίπλωση μέσα από

Στοίχιση Αριστερά

Στοιχίζει τα αριστερά άκρα των επιλεγμένων αντικειμένων. Εάν έχει επιλεχθεί μόνο ένα αντικείμενο στο Draw ή το Impress, το αριστερό άκρο του αντικειμένου στοιχίζεται στο αριστερό περιθώριο της σελίδας.

Εικονίδιο αριστερά

Αριστερά

Κεντράρισμα οριζοντίως

Κεντράρει οριζόντια τα επιλεγμένα αντικείμενα. Εάν έχει επιλεχθεί μόνο ένα αντικείμενο στο Draw ή το Impress, το κέντρο του αντικειμένου στοιχίζεται στο οριζόντιο κέντρο της σελίδας.

Εικονίδιο στο κέντρο

Στο κέντρο

Στοίχιση δεξιά

Στοιχίζει τα δεξιά άκρα των επιλεγμένων αντικειμένων. Εάν έχει επιλεχθεί μόνο ένα αντικείμενο στο Draw ή το Impress, το δεξιό άκρο του αντικειμένου στοιχίζεται στο δεξιό περιθώριο της σελίδας.

Εικονίδιο δεξιά

Δεξιά

Στοίχιση πάνω

Στοιχίζει κάθετα τα πάνω άκρα των επιλεγμένων αντικειμένων. Εάν έχει επιλεχθεί μόνο ένα αντικείμενο στο Draw ή το Impress, το πάνω άκρο του αντικειμένου στοιχίζεται στο πάνω περιθώριο της σελίδας.

Εικονίδιο Κορυφή

Πάνω

Κατακόρυφη κεντραρισμένη στοίχιση

Κεντράρει κάθετα τα επιλεγμένα αντικείμενα. Εάν έχει επιλεχθεί μόνο ένα αντικείμενο στο Draw ή το Impress, το κέντρο του αντικειμένου στοιχίζεται στο κάθετο κέντρο της σελίδας.

Εικονίδιο Στο κέντρο

Στο κέντρο

Στοίχιση κάτω

Στοιχίζει κάθετα τις κάτω άκρες των επιλεγμένων αντικειμένων. Εάν μόνο ένα αντικείμενο έχει επιλεχθεί στο Draw ή το Impress, η κάτω άκρη του αντικειμένου στοιχίζεται στο κάτω περιθώριο της σελίδας.

Εικονίδιο Κάτω

Κάτω

Περίγραμμα

Πατήστε στο εικονίδιο Περίγραμμα για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων Περιγράμματα, όπου μπορείτε να τροποποιήσετε το περίγραμμα μίας περιοχής πίνακα ή ενός αντικειμένου.

Εικονίδιο περιγραμμάτων

Περιγράμματα

Πρότυπο γραμμής

Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων Πρότυπο γραμμής, όπου μπορείτε να τροποποιήσετε το στυλ γραμμής του περιγράμματος.

Εικονίδιο τεχνοτροπίας γραμμής

Πρότυπο γραμμής

Χρώμα περιγράμματος

Πατήστε στο εικονίδιο Χρώμα γραμμής (του περιγράμματος) για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων Χρώμα περιγράμματος, η οποία σας επιτρέπει να αλλάξετε το χρώμα περιγράμματος ενός αντικειμένου.

Εικονίδιο

Χρώμα γραμμής (πλαισίου)

Χρώμα παρασκηνίου

Κλικ για να ανοίξετε μια γραμμή εργαλείων όπου μπορείτε να πατήσετε σε χρώμα παρασκηνίου για μια παράγραφο. Το χρώμα εφαρμόζεται στο παρασκήνιο της τρέχουσας παραγράφου ή των επιλεγμένων παραγράφων.

Εικονίδιο χρώματος παρασκηνίου

Χρώμα φόντου

Ιδιότητες πλαισίου

Εισάγει ένα πλαίσιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μίας διάταξης μιας ή περισσοτέρων στηλών κειμένου και αντικειμένων.

Εικονίδιο ιδιοτήτων πλαισίου

Ιδιότητες πλαισίου

Μεταφορά μπροστά

Μετακινεί το επιλεγμένο αντικείμενο στην κορυφή της σειράς στοίβαξης, ώστε να είναι μπροστά από τα υπόλοιπα αντικείμενα.

Εικονίδιο μεταφοράς μπροστά

Μεταφορά σε πρώτο πλάνο

Μεταφορά στο βάθος

Μεταφέρει το επιλεγμένο αντικείμενο στο τέλος της σειράς στοίβας, ώστε να είναι πίσω από τα υπόλοιπα αντικείμενα.

Εικονίδιο Αποστολή προς τα πίσω

Μεταφορά πίσω

Αγκύρωση

Σας επιτρέπει να εναλάσσετε τις επιλογές αγκύρωσης.

Εικονίδιο αγκύρωσης

Άγκυρα

Σύνδεση πλαισίων

Συνδέει το επιλεγμένο πλαίσιο με το επόμενο πλαίσιο. Το κείμενο ρέει αυτόματα από το ένα πλαίσιο στο άλλο.

Εικονίδιο πλαισίων σύνδεσης

Σύνδεση πλαισίων

Αποσύνδεση πλαισίων

Διακόπτει τη σύνδεση μεταξύ δύο πλαισίων. Μπορείτε να διακόψετε μόνο τη σύνδεση που εκτείνεται από το επιλεγμένο πλαίσιο προς το πλαίσιο προορισμού.

Εικονίδιο αποσύνδεσης πλαισίων

Αποσύνδεση πλαισίων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!