Επεξεργασία τύπου

Ανοίγει τη γραμμή Τύπος για να δημιουργήσετε και να εισαγάγετε υπολογισμούς σε ένα έγγραφο κειμένου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Πίνακας - Επεξεργασία τύπου.

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Επεξεργασία τύπου.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Πίνακας - Επεξεργασία τύπου.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο επεξεργασίας τύπου

Επεξεργασία τύπου

Από το πληκτρολόγιο:

F2

Από την πλευρική στήλη:

Στην περιοχή Διάφορα της προσάρτησης Πίνακας στον πίνακα Ιδιότητες, πατήστε Επεξεργασία τύπου.


Αναφορά κελιού

Εμφανίζει τη θέση του δρομέα κελιού σε έναν πίνακα.

Τύπος

Ανοίγει ένα υπομενού, από το οποίο μπορείτε να εισάγετε έναν τύπο σε κελί πίνακα. Τοποθετήστε τον δρομέα σε ένα κελί του πίνακα ή στη θέση του εγγράφου όπου θέλετε να εμφανιστεί το αποτέλεσμα. Πατήστε το εικονίδιο Τύπος και επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο από το υπομενού.

Εικονίδιο τύπου σε γραμμή εργαλείων πίνακα

Τύπος

Άκυρο

Καθαρίζει τα περιεχόμενα της γραμμής εισαγωγής και κλείνει τη γραμμή του τύπου.

Εικονίδιο

Άκυρο

Εφαρμογή

Μεταφέρει τα περιεχόμενα της γραμμής εισόδου στο έγγραφό σας και κλείνει τη γραμμή τύπων. Τα περιεχόμενα της γραμμής εισόδου εισάγονται στη θέση του δρομέα στο έγγραφο.

Εικονίδιο εφαρμογής

Εφαρμογή

Περιοχή τύπου

Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε έναν τύπο πληκτρολογώντας τον απευθείας στη γραμμή εισαγωγής ή πατώντας στο εικονίδιο Τύπος για να εμφανίσετε τους τύπους στο υπομενού.

Περιοχή τύπου με τύπο

Περιοχή τύπου

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!