Χάρακες

Οι χάρακες δεν εμφανίζουν μόνο τις διαστάσεις της σελίδας, αλλά υποδεικνύουν τη θέση των στηλοθετών, των εσοχών, των περιγραμμάτων και των στηλών, τα οποία μπορείτε να τροποποιήσετε πάνω στους χάρακες χρησιμοποιώντας το ποντίκι.

Διπλοπατώντας στον χάρακα, μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Παράγραφος και να εκχωρήσετε άμεση μορφοποίηση παραγράφου για την τρέχουσα παράγραφο ή όλες τις επιλεγμένες παραγράφους.

Ορισμός στηλοθετών

Στο χάρακα, ορίστε τους στηλοθέτες για την τρέχουσα παράγραφο ή για όλες τις επιλεγμένες παραγράφους, χρησιμοποιώντας το ποντίκι.

Ρύθμιση εσοχών, περιθωρίων και στηλών

Μπορείτε να ορίσετε τις εσοχές και τα περιθώρια για την τρέχουσα παράγραφο ή για όλες τις επιλεγμένες παραγράφους, χρησιμοποιώντας το ποντίκι.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!