Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Η γραμμή Προεπισκόπηση εκτύπωσης εμφανίζεται όταν προβάλλετε το τρέχον έγγραφο στη λειτουργία προεπισκόπησης εκτύπωσης.

Προεπισκόπηση μιας σελίδας

Εμφανίζει μία σελίδα κάθε φορά στο παράθυρο προεπισκόπησης εκτύπωσης.

Εικονίδιο προεπισκόπησης μιας σελίδας

Προεπισκόπηση μιας σελίδας

Προεπισκόπηση δύο σελίδων

Εμφανίζει δύο σελίδες στο παράθυρο της προεπισκόπησης εκτύπωσης. Οι μονοί αριθμοί θα εμφανίζονται πάντα στη δεξιά πλευρά, ενώ οι ζυγοί στην αριστερή.

Εικονίδιο προεπισκόπησης δύο σελίδων

Προεπισκόπηση δύο σελίδων

Προεπισκόπηση βιβλίου

Επιλέξτε για να εμφανίσετε την πρώτη σελίδα στη δεξιά πλευρά στην προεπισκόπηση εκτύπωσης. Εάν δεν επιλεγεί, η πρώτη σελίδα εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά της προεπισκόπησης.

εικονίδιο προεπισκόπησης του βιβλίου

Προεπισκόπηση βιβλίου

Προεπισκόπηση πολλών σελίδων

Καθορίζει τον αριθμό των σελίδων που θα εμφανίζονται στην οθόνη. Πατήστε στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο για να ανοίξετε ένα πλέγμα και να επιλέξτε τον αριθμό των σελίδων που θα εμφανίζονται ως γραμμές και στήλες στην προεπισκόπηση.

Εικονίδιο προεπισκόπησης πολλών σελίδων

Προεπισκόπηση πολλαπλών σελίδων

Μεταβαίνει στην πρώτη σελίδα του εγγράφου. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται μόνο όταν επιλέξετε τη λειτουργία Προεπισκόπηση εκτύπωσης στο μενού Αρχείο.

Εικονίδιο πρώτης σελίδας

Προηγούμενη Σελίδα

Μεταβαίνει στην προηγούμενη σελίδα στο έγγραφο. Αυτή η λειτουργία είναι ενεργή μόνο όταν επιλέξετε τη λειτουργία Προεπισκόπηση εκτύπωσης στο μενού Αρχείο.

Εικονίδιο προηγούμενης σελίδας

Προηγούμενη σελίδα

Μετάβαση σε μια συγκεκριμένη σελίδα

Για να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη σελίδα στην Προεπισκόπηση εκτύπωσης, πληκτρολογήστε τον αριθμό σελίδας στο πλαίσιο εισαγωγής και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

Επόμενη Σελίδα

Μετακινείται στην επόμενη σελίδα του εγγράφου. Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται μόνο όταν επιλέξετε τη λειτουργία Προεπισκόπηση εκτύπωσης στο μενού Αρχείο.

Εικονίδιο επόμενης σελίδας

Επόμενη σελίδα

Μεταβαίνει στην τελευταία σελίδα του εγγράφου. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται μόνο όταν επιλέξετε τη λειτουργία Προεπισκόπηση εκτύπωσης στο μενού Αρχείο.

Εικονίδιο τελευταίας σελίδας

Σμίκρυνση

Σμίκρυνση για να δείτε περισσότερο έγγραφο σε μειωμένο μέγεθος.

Εικονίδιο σμίκρυνσης

Σμίκρυνση

Εστίαση προεπισκόπησης

Καθορίζει το επίπεδο εστίασης της προεπισκόπησης εκτύπωσης.

Μεγέθυνση

Μεγεθύνει για να έχετε μια λεπτομερή προβολή του εγγράφου.

Εικονίδιο μεγέθυνσης

Μεγέθυνση

Πλήρης οθόνη

Εμφανίζει ή κρύβει τα μενού και τις γραμμές εργαλείων στο Writer ή Calc. Για να βγείτε από τη λειτουργία πλήρους οθόνης, πατήστε το πλήκτρο Πλήρης οθόνη ή πατήστε το πλήκτρο Esc.

Εικονίδιο Πλήρης οθόνη

Πλήρης οθόνη

Εκτύπωση

Άνοιγμα του παραθύρου του διαλόγου Εκτύπωση.

Εικονίδιο Εκτύπωση

Εκτύπωση

Κλείσιμο προεπισκόπησης

Έξοδος από την προεπισκόπηση εκτύπωσης.

Εικονίδιο κλεισίματος προεπισκόπησης

Κλείσιμο προεπισκόπησης

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!