Γραμμή κατάστασης

Η Γραμμή κατάστασης περιέχει πληροφορίες για το τρέχον έγγραφο και προσφέρει διάφορα πλήκτρα με ειδικές λειτουργίες.

Αριθμός σελίδας

Ο τρέχον αριθμός σελίδας εμφανίζεται σε αυτό το πεδίο της γραμμής κατάστασης. Πατώντας, ανοίγει "Μετάβαση στη σελίδα", με το οποίο μπορείτε να πλοηγηθείτε στο έγγραφο. Δεξιοπατώντας, εμφανίζονται όλοι οι σελιδοδείκτες στο έγγραφο. Πατήστε έναν σελιδοδείκτη για να τοποθετήσετε τον δρομέα κειμένου στην τοποθεσία του σελιδοδείκτη.

Τρέχον πρότυπο σελίδας

Εμφανίζει την τρέχουσα Τεχνοτροπία σελίδας. Διπλοπατήστε για να επεξεργαστείτε την τεχνοτροπία, δεξιοπατήστε για να επιλέξετε άλλη τεχνοτροπία.

Γλώσσα

Εμφανίζει τη γλώσσα για το επιλεγμένο κείμενο.
Κλικ για άνοιγμα ενός μενού όπου μπορείτε να διαλέξετε μια άλλη γλώσσα για το επιλεγμένο κείμενο ή για την τρέχουσα παράγραφο.
Επιλογή κανένα για να αποκλείσετε το κείμενο από ορθογραφία και συλλαβισμό.
Επιλογή επαναφοράς στην προεπιλεγμένη γλώσσα για επανεφαρμογή της προεπιλεγμένης γλώσσας για την επιλογή ή την παράγραφο.
Επιλογή περισσότερα για άνοιγμα του διαλόγου με περισσότερες επιλογές.

Κατάσταση Εισαγωγής

Προβάλλει την τρέχουσα κατάσταση εισαγωγής. Μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ INSRT = εισαγωγή και OVER = αντικατάσταση.

Κατάσταση Επιλογής

Εδώ, μπορείτε να εναλλάξετε μεταξύ διαφορετικών καταστάσεων επιλογής.

Τροποποίηση Εγγράφου

Εάν δεν έχουν ακόμα αποθηκευτεί οι αλλαγές στο έγγραφο, εμφανίζεται ένα "*" σε αυτό το πεδίο στη γραμμή Κατάσταση. Αυτό εφαρμόζεται επίσης σε νέα, μη αποθηκευμένα ακόμα έγγραφα.

Ψηφιακή υπογραφή

Δείτε επίσης Ψηφιακές υπογραφές.

Συνδυασμένη προβολή

Εμφανίζει τις τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με το ενεργό έγγραφο.

Διάταξη μεγέθυνσης και προβολής

Υπάρχουν τρία στοιχεία ελέγχου στη γραμμή κατάστασης του Writer που σας επιτρέπουν να μεταβάλετε τη διάταξη εστίασης και προβολής των εγγράφων κειμένου σας.

Τα εικονίδια για τη Διάταξη προβολής εμφανίζονται από τα αριστερά προς τα δεξιά: Λειτουργία απλής στήλης. Λειτουργία προβολής με σελίδες δίπλα δίπλα. Λειτουργία προβολής βιβλίου με δύο σελίδες, όπως σε ένα ανοικτό βιβλίο.

Μεταφέρετε τον ολισθητή μεγέθυνσης στα αριστερά για να εμφανίσετε περισσότερες σελίδες, μεταφέρετε στα δεξιά μέσα σε μια σελίδα και να εμφανίσετε μια μικρότερη περιοχή της σελίδας.

Μεγέθυνση

Προσδιορίζει τον παράγοντα μεγέθυνσης της τρέχουσας σελίδας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!