Γραμμή κατάστασης

Η γραμμή κατάστασης περιέχει πληροφορίες για το τρέχον έγγραφο και προσφέρει διάφορα πλήκτρα με ειδικές λειτουργίες. Μπορείτε να πατήσετε στα περισσότερα στοιχεία της γραμμής κατάστασης για να ανοίξετε ένα σχετικό παράθυρο διαλόγου.

Αριθμός σελίδας

Ο τρέχον αριθμός σελίδας εμφανίζεται σε αυτό το πεδίο της γραμμής κατάστασης. Πατώντας, ανοίγει "Μετάβαση στη σελίδα", με το οποίο μπορείτε να πλοηγηθείτε στο έγγραφο. Δεξιοπατώντας, εμφανίζονται όλοι οι σελιδοδείκτες στο έγγραφο. Πατήστε έναν σελιδοδείκτη για να τοποθετήσετε τον δρομέα κειμένου στην τοποθεσία του σελιδοδείκτη.

Καταμέτρηση λέξεων

Μετρά τις λέξεις και τους χαρακτήρες, με ή χωρίς κενά, στην τρέχουσα επιλογή και στο συνολικό έγγραφο. Το πλήθος κρατιέται ενημερωμένο καθώς πληκτρολογείτε ή αλλάζετε την επιλογή.

Τρέχον πρότυπο σελίδας

Εμφανίζει την τρέχουσα Τεχνοτροπία σελίδας. Διπλοπατήστε για να επεξεργαστείτε την τεχνοτροπία, δεξιοπατήστε για να επιλέξετε άλλη τεχνοτροπία.

Γλώσσα

Εμφανίζει τη γλώσσα του επιλεγμένου κειμένου. Πατήστε για να ανοίξετε ένα μενού, όπου μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη γλώσσα για το επιλεγμένο κείμενο ή για την τρέχουσα παράγραφο.

Κατάσταση Εισαγωγής

Προβάλλει την τρέχουσα κατάσταση εισαγωγής. Μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ INSRT = εισαγωγή και OVER = αντικατάσταση.

Κατάσταση Επιλογής

Εναλλάσσει μεταξύ διαφορετικών τρόπων επιλογής.

Τροποποίηση Εγγράφου

Εάν δεν έχουν ακόμα αποθηκευτεί οι αλλαγές στο έγγραφο, εμφανίζεται ένα "*" σε αυτό το πεδίο στη γραμμή Κατάσταση. Αυτό εφαρμόζεται επίσης σε νέα, μη αποθηκευμένα ακόμα έγγραφα.

Ψηφιακή υπογραφή

Πατήστε για να ξεκινήσει η διαδικασία ψηφιακής υπογραφής. Πρέπει να έχετε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό για να ολοκληρώστε τη διαδικασία. Δείτε επίσης Ψηφιακές υπογραφές.

Συνδυασμένη προβολή

Εμφανίζει τις τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με το ενεργό έγγραφο.

Διάταξη μεγέθυνσης και προβολής

Υπάρχουν τρία στοιχεία ελέγχου στη γραμμή κατάστασης του Writer που σας επιτρέπουν να μεταβάλετε τη διάταξη εστίασης και προβολής των εγγράφων κειμένου σας.

Τα εικονίδια για τη Διάταξη προβολής εμφανίζονται από τα αριστερά προς τα δεξιά: Λειτουργία απλής στήλης. Λειτουργία προβολής με σελίδες δίπλα δίπλα. Λειτουργία προβολής βιβλίου με δύο σελίδες, όπως σε ένα ανοικτό βιβλίο.

Μεταφέρετε τον ολισθητή μεγέθυνσης στα αριστερά για να εμφανίσετε περισσότερες σελίδες, μεταφέρετε στα δεξιά μέσα σε μια σελίδα και να εμφανίσετε μια μικρότερη περιοχή της σελίδας.

Μεγέθυνση

Προσδιορίζει τον παράγοντα μεγέθυνσης της τρέχουσας σελίδας.

Πατήστε αυτό το πεδίο για να ανοίξετε τον διάλογο Εστίαση, όπου μπορείτε να αλλάξετε τον τρέχοντα συντελεστή εστίασης.

Δεξιοπατήστε για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος σε αυτό το πεδίο για να δείτε την επιλογή των διαθέσιμων παραγόντων εστίασης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!