Γραμμή εργαλείων Κουκίδες και αρίθμηση

Η γραμμή Κουκκίδες και αρίθμηση περιέχει λειτουργίες τροποποίησης της δομής των παραγράφων καταλόγου, συμπεριλαμβανόμενης της αλλαγής της σειράς τους και του επιπέδου καταλόγου.

Υποβιβασμός

Μετακινεί μια παράγραφο καταλόγου όπου βρίσκεται ο δρομέας ή επιλεγμένες παραγράφοι καταλόγου, ένα επίπεδο καταλόγου προς τα κάτω.

Εικονίδιο υποβιβασμού

Προβιβασμός

Μετακινεί μια παράγραφο καταλόγου όπου βρίσκεται ο δρομέας ή επιλεγμένες παράγραφοι καταλόγου, κατά ένα επίπεδο καταλόγου προς τα πάνω.

Εικονίδιο προβιβασμού

Υποβιβασμός του επιπέδου διάρθρωσης με υποσημεία

Υποβιβάζει τον κατάλογο μιας παραγράφου καταλόγου όπου βρίσκεται ο δρομέας και τα υποσημεία του στο επόμενο επίπεδο καταλόγου.

Εικονίδιο υποβιβασμού επιπέδου διάρθρωσης με υποσημεία

Υποβιβασμός επιπέδου διάρθρωσης με υποσημεία

Προαγωγή επιπέδου διάρθρωσης με υποσημεία

Προωθεί το επίπεδο καταλόγου μιας παραγράφου καταλόγου όπου βρίσκεται ο δρομέας και τα υποσημεία του στο επόμενο επίπεδο καταλόγου.

Εικονίδιο προαγωγής επιπέδου διάρθρωσης με υποσημεία

Προαγωγή επιπέδου διάρθρωσης με υποσημεία

Μετακινεί την παράγραφο όπου βρίσκεται ο δρομέας, ή τις επιλεγμένες παραγράφους, μετά την επόμενη παράγραφο.

Εικονίδιο μετακίνησης προς τα κάτω

Μετακινεί την παράγραφο όπου βρίσκεται ο δρομέας, ή τις επιλεγμένες παραγράφους, πριν από την προηγούμενη παράγραφο.

Εικονίδιο μετακίνησης προς τα επάνω

Μετακίνηση στοιχείου προς τα κάτω με υποσημεία

Μετακινεί μια παράγραφο καταλόγου όπου βρίσκεται ο δρομέας και τα υποσημεία του μετά την ακόλουθη παράγραφο καταλόγου με το ίδιο επίπεδο καταλόγου.

Εικονίδιο μετακίνηση προς τα κάτω με υποσημεία

Μετακίνηση στοιχείου προς τα κάτω με υποσημεία

Μετακίνηση στοιχείου προς τα επάνω με υποσημεία

Μετακινεί μια παράγραφο καταλόγου όπου βρίσκεται ο δρομέας και τα υποσημεία πριν από την προηγούμενη παράγραφο καταλόγου με το ίδιο επίπεδο καταλόγου.

Εικονίδιο μετακίνησης προς τα επάνω με υποσημεία

Μετακίνηση στοιχείου προς τα επάνω με υποσημεία

Εισαγωγή μη αριθμημένης καταχώρισης

Εισάγει μια παράγραφο χωρίς αρίθμηση. Η υπάρχουσα αρίθμηση δεν θα επηρεαστεί.

Εικονίδιο εισαγωγής μη αριθμημένης καταχώρισης

Εισαγωγή μη αριθμημένης καταχώρισης

Επανεκκίνηση αρίθμησης

Ξαναρχίζει την αρίθμηση του καταλόγου από το 1. Αυτή η εντολή είναι ενεργή μόνο όταν ο δρομέας τοποθετείται μέσα στον κατάλογο.

Εικονίδιο επανεκκίνησης αρίθμησης

Επανεκκίνηση αρίθμησης

Προσθήκη στον κατάλογο

Περιλαμβάνει τις επιλεγμένες παραγράφους, είτε είναι στοιχείο καταλόγου είτε όχι, ως μέρος καταλόγου.

Εικονίδιο προσθήκης σε κατάλογο

Προσθήκη σε κατάλογο

Κουκκίδες και αρίθμηση

Προσθέτει αρίθμηση ή κουκκίδες στην τρέχουσα παράγραφο ή σε επιλεγμένες παραγράφους και σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τη μορφή αρίθμησης ή κουκκίδων.

Εικονίδιο Διάλογος κουκκίδες και αρίθμηση

Κουκκίδες και αρίθμηση

Προεπιλεγμένη κουκκίδαΠροεπιλεγμένη αρίθμηση

Παρατεταμένο πάτημα και επιλέξτε Προσαρμογή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!