Γραμμή εργαλείων Κουκίδες και αρίθμηση

Η γραμμή Κουκκίδες και αρίθμηση περιέχει λειτουργίες τροποποίησης της δομής των παραγράφων καταλόγου, συμπεριλαμβανόμενης της αλλαγής της σειράς τους και του επιπέδου καταλόγου.

Υποβιβασμός

Μετακινεί μια παράγραφο καταλόγου όπου βρίσκεται ο δρομέας ή επιλεγμένες παραγράφοι καταλόγου, κατά ένα επίπεδο καταλόγου προς τα κάτω.

Εικονίδιο υποβιβασμού

Προβιβασμός

Μετακινεί μια παράγραφο καταλόγου όπου βρίσκεται ο δρομέας ή επιλεγμένες παραγράφοι καταλόγου, ένα επίπεδο καταλόγου προς τα επάνω.

Εικονίδιο προβιβασμού

Υποβιβασμός του επιπέδου διάρθρωσης με υποσημεία

Υποβιβάζει τον κατάλογο μιας παραγράφου καταλόγου όπου βρίσκεται ο δρομέας και τα υποσημεία του στο επόμενο επίπεδο καταλόγου. Μπορούν να επιλεγούν πολλές παράγραφοι καταλόγου. Υποβιβάζει το επίπεδο διάρθρωσης μιας επικεφαλίδας κεφαλαίου όπου βρίσκεται ο δρομέας και όλες τις υποκεφαλίδες του στο επόμενο επίπεδο διάρθρωσης. Αυτή η εντολή είναι ενεργή μόνο όταν ο δρομέας είναι τοποθετημένος σε μια παράγραφο καταλόγου ή μια επικεφαλίδα κεφαλαίου.

Εικονίδιο υποβιβασμού επιπέδου διάρθρωσης με υποσημεία

Υποβιβασμός επιπέδου διάρθρωσης με υποσημεία

Προαγωγή επιπέδου διάρθρωσης με υποσημεία

Προάγει το επίπεδο καταλόγου μιας παραγράφου καταλόγου όπου βρίσκεται ο δρομέας και τα υποσημεία του στο επόμενο επίπεδο καταλόγου. Μπορούν να επιλεγούν πολλές παράγραφοι καταλόγου. Προωθεί το επίπεδο διάρθρωσης μιας επικεφαλίδας κεφαλαίου όπου βρίσκεται ο δρομέας και όλες οι υποκεφαλίδες του στο επόμενο επίπεδο διάρθρωσης. Αυτή η εντολή είναι ενεργή μόνο όταν ο δρομέας είναι τοποθετημένος σε μια παράγραφο καταλόγου, ή επικεφαλίδα κεφαλαίου.

Εικονίδιο προαγωγής επιπέδου διάρθρωσης με υποσημεία

Προαγωγή επιπέδου διάρθρωσης με υποσημεία

Μετακινεί την παράγραφο όπου βρίσκεται ο δρομέας, ή τις επιλεγμένες παραγράφους, μετά την επόμενη παράγραφο.

Εικονίδιο μετακίνησης προς τα κάτω

Μετακινεί την παράγραφο όπου βρίσκεται ο δρομέας, ή τις επιλεγμένες παραγράφους, πριν από την προηγούμενη παράγραφο.

Εικονίδιο μετακίνησης προς τα επάνω

Μετακίνηση στοιχείου προς τα κάτω με υποσημεία

Μετακινεί μια παράγραφο καταλόγου όπου βρίσκεται ο δρομέας και τα υποσημεία του μετά την επόμενη παράγραφο καταλόγου με το ίδιο επίπεδο καταλόγου. Μετακινεί μια επικεφαλίδα κεφαλαίου όπου βρίσκεται ο δρομέας και όλες οι υποεπικεφαλίδες της και το κείμενό της μετά την επόμενη επικεφαλίδα στο ίδιο επίπεδο διάρθρωσης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε και να μετακινήσετε περισσότερες από μία παραγράφους καταλόγου ή επικεφαλίδες κεφαλαίου. Αυτή η εντολή είναι ενεργή μόνο όταν ο δρομέας είναι τοποθετημένος σε μια παράγραφο καταλόγου ή επικεφαλίδα κεφαλαίου.

Εικονίδιο μετακίνηση προς τα κάτω με υποσημεία

Μετακίνηση στοιχείου προς τα κάτω με υποσημεία

Μετακίνηση στοιχείου προς τα επάνω με υποσημεία

Μετακινεί μια παράγραφο καταλόγου όπου βρίσκεται ο δρομέας και τα υποσημεία πριν από την προηγούμενη παράγραφο καταλόγου με το ίδιο επίπεδο καταλόγου. Μετακινεί μια επικεφαλίδα κεφαλαίου όπου βρίσκεται ο δρομέας και όλες τις υποκεφαλίδες της και το κείμενό της πριν από την προηγούμενη επικεφαλίδα στο ίδιο επίπεδο διάρθρωσης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε και να μετακινήσετε περισσότερες από μία παραγράφους καταλόγου ή επικεφαλίδες κεφαλαίου. Αυτή η εντολή είναι ενεργή μόνο όταν ο δρομέας είναι τοποθετημένος μέσα σε μια παράγραφο καταλόγου ή επικεφαλίδα κεφαλαίου.

Εικονίδιο μετακίνησης προς τα επάνω με υποσημεία

Μετακίνηση στοιχείου προς τα επάνω με υποσημεία

Εισαγωγή μη αριθμημένης καταχώρισης

Εισάγει μια παράγραφο χωρίς αρίθμηση. Η υπάρχουσα αρίθμηση δεν θα επηρεαστεί.

Εικονίδιο

Εισαγωγή μη αριθμημένης καταχώρισης

Επανεκκίνηση αρίθμησης

Ξαναρχίζει την αρίθμηση του καταλόγου από το 1. Αυτή η εντολή είναι ενεργή μόνο όταν ο δρομέας τοποθετείται μέσα στον κατάλογο.

Εικονίδιο επανεκκίνησης αρίθμησης

Επανεκκίνηση αρίθμησης

Προσθήκη στον κατάλογο

Περιλαμβάνει τις επιλεγμένες παραγράφους, είτε είναι στοιχείο καταλόγου είτε όχι, ως μέρος καταλόγου.

Εικονίδιο προσθήκης σε κατάλογο

Προσθήκη σε κατάλογο

Κουκκίδες και αρίθμηση

Προσθέτει αρίθμηση ή κουκκίδες στην τρέχουσα παράγραφο ή σε επιλεγμένες παραγράφους και σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τη μορφή αρίθμησης ή κουκκίδων.

Εικονίδιο διαλόγου κουκκίδων και αρίθμησης

Κουκκίδες και αρίθμηση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!