Γραμμή εργαλείων Κουκίδες και αρίθμηση

Η γραμμή εργαλείων Κουκίδες και αρίθμηση περιλαμβάνει λειτουργίες τροποποίησης της δομής των αριθμημένων παραγράφων, καθώς και αλλαγής της σειράς των παραγράφων και του ορισμού διαφορετικών επιπέδων παραγράφου.

Αρίθμηση ανενεργή

Απενεργοποιεί την αρίθμηση ή τις κουκκίδες στην τρέχουσα παράγραφο ή τις επιλεγμένες παραγράφους.

Εικονίδιο ανενεργής αρίθμησης

Αρίθμηση ανενεργή

Μετακινεί την επιλεγμένη παράγραφο ένα επίπεδο προς τα πάνω στην ιεραρχία αρίθμησης ή κουκκίδων.

Εικονίδιο

Μετακινεί την επιλεγμένη παράγραφο ένα επίπεδο προς τα κάτω στην ιεραρχία αρίθμησης ή κουκκίδων.

Εικονίδιο

Προβιβασμός κατά ένα επίπεδο με υποπαραγράφους

Μετακινεί παραγράφους με υποπαραγράφους ένα επίπεδο αρίθμησης προς τα πάνω. Αυτό είναι ορατό μόνο όταν ο δρομέας τοποθετείται μεταξύ του αριθμημένου κειμένου ή του κειμένου με κουκκίδες.

Εικονίδιο

Προβιβασμός κατά ένα επίπεδο με υποπαραγράφους

Υποβιβασμός κατά ένα επίπεδο με υποπαραγράφους

Μετακινεί παραγράφους με υποπαραγράφους προς τα κάτω κατά ένα επίπεδο. Αυτό είναι ορατό μόνο όταν ο δρομέας τοποθετείται στο αριθμημένο κείμενο ή στο κείμενο με τις κουκκίδες.

Εικονίδιο

Υποβιβασμός κατά ένα επίπεδο με υποπαραγράφους

Εισαγωγή μη αριθμημένης καταχώρισης

Εισάγει μια παράγραφο χωρίς αρίθμηση. Η υπάρχουσα αρίθμηση δεν θα επηρεαστεί.

Εικονίδιο

Εισαγωγή μη αριθμημένης καταχώρισης

Μετακίνηση πάνω

Τοποθετεί την επιλεγμένη παράγραφο πριν από εκείνη που βρίσκεται από πάνω της.

Εικονίδιο

Μετακίνηση πάνω

Μετακίνηση κάτω

Τοποθετεί την επιλεγμένη παράγραφο μετά από αυτήν που βρίσκεται από κάτω της.

Εικονίδιο

Μετακίνηση κάτω

Μετακίνηση προς τα πάνω με υποπαραγράφους

Μετακινεί μια παράγραφο με υποπαραγράφους πάνω από την προηγούμενη παράγραφο. Αυτό εμφανίζεται μόνο όταν ο δρομέας είναι τοποθετημένος μέσα σε κείμενο με αρίθμηση ή κουκκίδες.

Εικονίδιο μετακίνησης προς τα πάνω με υποσημεία

Μετακίνηση προς τα πάνω με υποπαραγράφους

Μετακίνηση προς τα κάτω με υποπαραγράφους

Μετακινεί μια παράγραφο με όλες τις υποπαραγράφους της κάτω από την επόμενη παράγραφο. Αυτό εμφανίζεται μόνο όταν ο δρομέας είναι τοποθετημένος μέσα σε κείμενο με αρίθμηση ή κουκκίδες.

Εικονίδιο μετακίνησης προς τα κάτω με υποσημεία

Μετακίνηση προς τα κάτω με υποπαραγράφους

Επανεκκίνηση αρίθμησης

Επανεκκινεί την αρίθμηση του κειμένου. Η δυνατότητα εμφανίζεται μόνο όταν ο δρομέας είναι τοποθετημένος μέσα σε κείμενο με αρίθμηση ή κουκκίδες.

Εικονίδιο επανεκκίνησης αρίθμησης

Επανεκκίνηση αρίθμησης

Κουκκίδες και αρίθμηση

Προσθέτει αρίθμηση ή κουκκίδες στην τρέχουσα παράγραφο και επιτρέπει την επεξεργασία της μορφής της αρίθμησης ή των κουκκίδων.

Εικονίδιο κατάλογος κουκκίδων

Κουκκίδες Ναι/Όχι

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!