Γραμμή εργαλείων Κουκίδες και αρίθμηση

Η γραμμή Κουκκίδες και αρίθμηση περιέχει λειτουργίες τροποποίησης της δομής των παραγράφων καταλόγου, συμπεριλαμβανόμενης της αλλαγής της σειράς τους και του επιπέδου καταλόγου.

Μετακινεί την επιλεγμένη παράγραφο ένα επίπεδο προς τα πάνω στην ιεραρχία αρίθμησης ή κουκκίδων.

Εικονίδιο

Μετακινεί την επιλεγμένη παράγραφο ένα επίπεδο προς τα κάτω στην ιεραρχία αρίθμησης ή κουκκίδων.

Εικονίδιο

Προβιβασμός κατά ένα επίπεδο με υποπαραγράφους

Μετακινεί παραγράφους με υποπαραγράφους ένα επίπεδο αρίθμησης προς τα πάνω. Αυτό είναι ορατό μόνο όταν ο δρομέας τοποθετείται μεταξύ του αριθμημένου κειμένου ή του κειμένου με κουκκίδες.

Εικονίδιο

Προβιβασμός κατά ένα επίπεδο με υποπαραγράφους

Υποβιβασμός κατά ένα επίπεδο με υποπαραγράφους

Μετακινεί παραγράφους με υποπαραγράφους προς τα κάτω κατά ένα επίπεδο. Αυτό είναι ορατό μόνο όταν ο δρομέας τοποθετείται στο αριθμημένο κείμενο ή στο κείμενο με τις κουκκίδες.

Εικονίδιο

Υποβιβασμός κατά ένα επίπεδο με υποπαραγράφους

Εισαγωγή μη αριθμημένης καταχώρισης

Εισάγει μια παράγραφο χωρίς αρίθμηση. Η υπάρχουσα αρίθμηση δεν θα επηρεαστεί.

Εικονίδιο

Εισαγωγή μη αριθμημένης καταχώρισης

Μετακίνηση πάνω

Τοποθετεί την επιλεγμένη παράγραφο πριν από εκείνη που βρίσκεται από πάνω της.

Εικονίδιο

Μετακίνηση πάνω

Μετακίνηση κάτω

Τοποθετεί την επιλεγμένη παράγραφο μετά από αυτήν που βρίσκεται από κάτω της.

Εικονίδιο

Μετακίνηση κάτω

Μετακίνηση προς τα πάνω με υποπαραγράφους

Μετακινεί μια παράγραφο με υποπαραγράφους πάνω από την προηγούμενη παράγραφο. Αυτό εμφανίζεται μόνο όταν ο δρομέας είναι τοποθετημένος μέσα σε κείμενο με αρίθμηση ή κουκκίδες.

Εικονίδιο μετακίνησης προς τα πάνω με υποσημεία

Μετακίνηση προς τα πάνω με υποπαραγράφους

Μετακίνηση προς τα κάτω με υποπαραγράφους

Μετακινεί μια παράγραφο με όλες τις υποπαραγράφους της κάτω από την επόμενη παράγραφο. Αυτό εμφανίζεται μόνο όταν ο δρομέας είναι τοποθετημένος μέσα σε κείμενο με αρίθμηση ή κουκκίδες.

Εικονίδιο μετακίνησης προς τα κάτω με υποσημεία

Μετακίνηση προς τα κάτω με υποπαραγράφους

Επανεκκίνηση αρίθμησης

Ξαναρχίζει την αρίθμηση του καταλόγου από το 1. Αυτή η εντολή είναι ενεργή μόνο όταν ο δρομέας τοποθετείται μέσα στον κατάλογο.

Εικονίδιο επανεκκίνησης αρίθμησης

Επανεκκίνηση αρίθμησης

Προσθήκη στον κατάλογο

Περιλαμβάνει τις επιλεγμένες παραγράφους, είτε είναι στοιχείο καταλόγου είτε όχι, ως μέρος καταλόγου.

Εικονίδιο προσθήκης σε κατάλογο

Προσθήκη σε κατάλογο

Κουκκίδες και αρίθμηση

Προσθέτει αρίθμηση ή κουκκίδες στην τρέχουσα παράγραφο ή σε επιλεγμένες παραγράφους και σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τη μορφή αρίθμησης ή κουκκίδων.

Εικονίδιο διαλόγου κουκκίδων και αρίθμησης

Κουκκίδες και αρίθμηση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!