Γραμμή ιδιοτήτων αντικειμένου σχεδίασης

Μπορείτε να δείτε τη γραμμή ιδιοτήτων του αντικειμένου σχεδίασης στο Writer και Calc. Επιλέξτε το μενού Προβολή - Γραμμές εργαλείων - Ιδιότητες αντικειμένου σχεδίασης. Οι έλεγχοι ενεργοποιούνται όταν επιλέγεται το αντικείμενο σχεδίασης. Βλέπετε περισσότερα διαφορετικά εικονίδια από προεπιλογή, εάν το τρέχον έγγραφο είναι έγγραφο κειμένου ή λογιστικό φύλλο.

Γραμμή

Ορίζει τις επιλογές μορφοποίησης για την επιλεγμένη γραμμή.

Εικονίδιο Γραμμή

Γραμμή

Στυλ των άκρων γραμμής

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Σύμβολα βελών. Χρησιμοποιήστε τα σύμβολα που εμφανίζονται για να ορίσετε το στυλ για το τέλος της επιλεγμένης γραμμής.

Εικονίδιο άκρων γραμμής

Στυλ των άκρων γραμμής

Πρότυπο γραμμής

Επιλέξτε την τεχνοτροπία γραμμής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Εικονίδιο Τεχνοτροπία γραμμής

Στυλ γραμμής

Πάχος γραμμής

Επιλέξτε το πάχος για τη γραμμή. Μπορείτε να προσαρτήσετε μια μονάδα μέτρησης. Μηδενικό πάχος γραμμής οδηγεί σε μια λεπτή γραμμή με πάχος 1 εικονοστοιχείου του μέσου εξόδου.

Εικονίδιο πάχους γραμμής

Πάχος γραμμής

Χρώμα γραμμής

Επιλέξτε χρώμα για τη γραμμή.

Εικονίδιο χρώμα γραμμής

Χρώμα γραμμής

Περιοχή

Ρυθμίζει τις ιδιότητες γεμίσματος του επιλεγμένου αντικείμενου σχεδίασης.

Εικονίδιο Περιοχή

Περιοχή

Πρότυπο/Γέμισμα περιοχής

Επιλέξτε τον τύπο γεμίσματος που θέλετε να εφαρμόσετε στο επιλεγμένο αντικείμενο σχεδίασης.

Εικονίδιο Τεχνοτροπία περιοχής / γεμίσματος

Στυλ περιοχής / Γέμισμα

Περιστροφή

Περιστρέφει το επιλεγμένο αντικείμενο.

Εικονίδιο περιστροφής

Περιστροφή

Αγκύρωση

Σας επιτρέπει να εναλάσσετε τις επιλογές αγκύρωσης.

Εικονίδιο αγκύρωσης

Άγκυρα

Στο προσκήνιο

Μετακινεί το επιλεγμένο αντικείμενο μπροστά από το κείμενο.

Εικονίδιο Στο προσκήνιο

Σρο προσκήνιο

Στο φόντο

Μετακινεί το επιλεγμένο αντικείμενο πίσω από το κείμενο.

Εικονίδιο Στο παρασκήνιο

Στο παρασκήνιο

Μεταφορά μπροστά

Μετακινεί το επιλεγμένο αντικείμενο στην κορυφή της σειράς στοίβαξης, ώστε να είναι μπροστά από τα υπόλοιπα αντικείμενα.

Εικονίδιο μεταφοράς μπροστά

Μεταφορά σε πρώτο πλάνο

Μεταφορά στο βάθος

Μεταφέρει το επιλεγμένο αντικείμενο στο τέλος της σειράς στοίβας, ώστε να είναι πίσω από τα υπόλοιπα αντικείμενα.

Εικονίδιο Αποστολή προς τα πίσω

Μεταφορά πίσω

Στοίχιση

Τροποποιεί την στοίχιση των επιλεγμένων αντικειμένων.

Εικονίδιο

Στοίχιση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!