Γραμμή πίνακα

Η γραμμή εργαλείων Πίνακας περιέχει λειτουργίες που χρειάζεστε όταν εργάζεστε με πίνακες. Εμφανίζεται μόλις μετακινήσετε το δείκτη μέσα σε έναν πίνακα.

Εισαγωγή γραμμών

Εισάγει μια ή περισσότερες γραμμές στον πίνακα, κάτω από την επιλογή. Μπορείτε να εισάγετε περισσότερες από μια γραμμή ανοίγοντας τον διάλογο (επιλέξτε Πίνακας - Εισαγωγή - Γραμμές), ή επιλέγοντας περισσότερες από μία γραμμές πριν πατήσετε στο εικονίδιο. Η δεύτερη μέθοδος εισάγει γραμμές του ίδιου ύψους όπως οι αρχικά επιλεγμένες γραμμές.

Εικονίδιο

Εισαγωγή γραμμής

Εισαγωγή στήλης

Εισάγει μία ή περισσότερες στήλες στον πίνακα, ύστερα από την επιλογή. Μπορείτε να εισάγετε αρκετές στήλες συγχρόνως, ανοίγοντας τον διάλογο (επιλέξτε Πίνακας - Εισαγωγή - Στήλες), ή επιλέγοντας πολλές στήλες, πριν να πατήσετε στο εικονίδιο. Εάν ακολουθήσετε τη δεύτερη μέθοδο, οι εισαγόμενες στήλες θα έχουν το ίδιο σχετικό πλάτος με τις επιλεγμένες.

Εικονίδιο

Εισαγωγή στήλης

Διαγραφή γραμμής

Διαγράφει τις επιλεγμένες γραμμές από τον πίνακα.

Εικονίδιο διαγραφής σειρών

Διαγραφή σειρών

Διαγραφή στήλης

Διαγράφει τις επιλεγμένες στήλες από τον πίνακα.

Εικονίδιο διαγραφής στήλης

Διαγραφή στήλης

Συγχώνευση κελιών

Συνδυάζει τα περιεχόμενα των επιλεγμένων κελιών σε ένα κελί, διατηρώντας τη μορφοποίηση του πρώτου κελιού στην επιλογή.

Εικονίδιο συγχώνευσης κελιών

Συγχώνευση κελιών

Εικονίδιο αποσυγχώνευσης κελιών

Βελτιστοποίηση μεγέθους

Ανοίγει μια γραμμή εργαλείων που περιέχει διάφορες λειτουργίες για να βελτιστοποιήσετε τις γραμμές και τις στήλες σε έναν πίνακα.

Εικονίδιο βελτιστοποίησης μεγέθους

Βελτιστοποίηση μεγέθους

Πάνω

Στοιχίζει τα περιεχόμενα του κελιού στο πάνω μέρος του.

Κεντράρισμα (κάθετο)

Κεντράρει τα περιεχόμενα του κελιού μεταξύ κορυφής και πυθμένα του κελιού.

Κάτω

Στοιχίζει τα περιεχόμενα του κελιού στο κάτω μέρος του.

Χρώμα παρασκηνίου

Κλικ για να ανοίξετε μια γραμμή εργαλείων όπου μπορείτε να πατήσετε σε χρώμα παρασκηνίου για μια παράγραφο. Το χρώμα εφαρμόζεται στο παρασκήνιο της τρέχουσας παραγράφου ή των επιλεγμένων παραγράφων.

Εικονίδιο χρώματος παρασκηνίου

Χρώμα φόντου

Αυτόματη μορφοποίηση

D'oh! You found a bug (text/shared/01/AutoFormat.xhp#autoformattabelle not found).

Περίγραμμα

Πατήστε στο εικονίδιο Περίγραμμα για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων Περιγράμματα, όπου μπορείτε να τροποποιήσετε το περίγραμμα μίας περιοχής πίνακα ή ενός αντικειμένου.

Εικονίδιο περιγραμμάτων

Περιγράμματα

Πρότυπο γραμμής

Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων Πρότυπο γραμμής, όπου μπορείτε να τροποποιήσετε το στυλ γραμμής του περιγράμματος.

Εικονίδιο τεχνοτροπίας γραμμής

Πρότυπο γραμμής

Χρώμα περιγράμματος

Πατήστε στο εικονίδιο Χρώμα γραμμής (του περιγράμματος) για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων Χρώμα περιγράμματος, η οποία σας επιτρέπει να αλλάξετε το χρώμα περιγράμματος ενός αντικειμένου.

Εικονίδιο

Χρώμα γραμμής (πλαισίου)

Ταξινόμηση

Ταξινομεί τις επιλεγμένες παραγράφους ή τις γραμμές πίνακα αλφαβητικά ή αριθμητικά. Μπορείτε να ορίσετε μέχρι τρία πλήκτρα ταξινόμησης καθώς και να συνδυάσετε αλφαριθμητικά και αριθμητικά πλήκτρα ταξινόμησης.

Άθροισμα

Ενεργοποιεί τη συνάρτηση αθροίσματος. Σημειώστε ότι ο δρομέας πρέπει να βρίσκεται στο κελί όπου επιθυμείτε να εμφανιστεί το άθροισμα.

Εικονίδιο

Άθροισμα

Ιδιότητες πίνακα

Καθορίζει τις ιδιότητες του επιλεγμένου πίνακα, για παράδειγμα, όνομα, στοίχιση, απόσταση, πλάτος στήλης, περιγράμματα και παρασκήνιο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!