Εργαλειοθήκη εικόνας

Η εργαλειοθήκη Εικόνα περιέχει λειτουργίες για τη μορφοποίηση και τοποθέτηση των επιλεγμένων εικόνων.

Φίλτρο εικόνας

Αυτό το εικονίδιο στη γραμμή Εικόνα ανοίγει τη γραμμή Φίλτρο εικόνας, όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορα φίλτρα για την επιλεγμένη εικόνα.

Εικονίδιο Φίλτρο

Φίλτρο

Λειτουργία Γραφικών

Παραθέτει τις ιδιότητες προβολής για τα επιλεγμένα γραφικά αντικείμενα. Το ενσωματωμένο ή συνδεδεμένο γραφικό αντικείμενο στο τρέχον αρχείο δεν θα αλλάξει, μόνο η προβολή του αντικειμένου.

Τεχνοτροπίες κελιών

Λειτουργία Γραφικών

Χρώμα

Ανοίγει τη γραμμή εργαλείων Χρώμα ώστε να μπορείτε να επεξεργαστείτε ορισμένες ιδιότητες του επιλεγμένου αντικειμένου.

Διαφάνεια

Ορίζει τι διαφάνεια στο αντικείμενο γραφικού. Δυνατές τιμές είναι από το 0% (αδιαφανές) ως το +100% (διαφανές).

Icon

Διαφάνεια

Κάθετη αναστροφή

Αναστρέφει την επιλεγμένη εικόνα κάθετα.

Οριζόντια αναστροφή

Αναστρέφει την επιλεγμένη εικόνα οριζόντια.

Ιδιότητες γραφικών

Μορφοποιεί το μέγεθος, την θέση και άλλες ιδιότητες της επιλεγμένης εικόνας.

Εικονίδιο ιδιότητες γραφικών

Ιδιότητες γραφικών

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!