Γραμμή μορφοποίησης

Η γραμμή μορφοποίησης περιέχει αρκετές λειτουργίες μορφοποίησης κειμένου.

Ορίζει εάν θα εμφανίζει ή θα κρύβει το παράθυρο Τεχνοτροπίες, από το οποίο μπορείτε να εκχωρήσετε και να οργανώσετε τις τεχνοτροπίες.

Εικονίδιο Τεχνοτροπίες

Τεχνοτροπίες

Ορισμός τεχνοτροπίας παραγράφου

Αποδίδει μια τεχνοτροπία στην τρέχουσα παράγραφο, στις επιλεγμένες παραγράφους ή σε ένα επιλεγμένο αντικείμενο.

Ορισμός τεχνοτροπίας παραγράφου

Ορισμός τεχνοτροπίας παραγράφου

Όνομα γραμματοσειράς

Σας επιτρέπει να επιλέξετε το όνομα μιας γραμματοσειράς από τη λίστα ή να καταχωρήσετε κατευθείαν ένα όνομα γραμματοσειράς.

Μπορείτε να εισαγάγετε πολλές γραμματοσειρές, διαχωρισμένα με κόμμα. Το LibreOffice χρησιμοποιεί διαδοχικά την επόμενη ονομασμένη γραμματοσειρά, σε περίπτωση που η προηγούμενη δεν είναι διαθέσιμη.

Εικονίδιο

Όνομα γραμματοσειράς

Μέγεθος γραμματοσειράς

Σας επιτρέπει να διαλέξετε μεταξύ διαφορετικών μεγεθών γραμματοσειράς από τη λίστα, ή να εισάγετε το μέγεθος εσείς.

Έντονο

Κάνει το επιλεγμένο κείμενο έντονο. Αν ο δρομέας είναι μέσα σε μια λέξη, ολόκληρη η λέξη γίνεται έντονη. Αν η επιλογή ή η λέξη είναι ήδη έντονη, η μορφοποίηση αφαιρείται.

Εικονίδιο έντονων

Έντονα

Πλάγια

Κάνει το επιλεγμένο κείμενο πλάγιο. Αν ο δρομέας είναι μέσα σε λέξη, ολόκληρη η λέξη γίνεται πλάγια. Αν η επιλογή ή η λέξη είναι ήδη πλάγια, η μορφοποίηση αφαιρείται.

Εικονίδιο πλάγιων

Πλάγια

Υπογράμμιση

Υπογραμμίζει ή αφαιρεί την υπογράμμιση από το επιλεγμένο κείμενο.

Εικονίδιο υπογράμμισης

Υπογράμμιση

Αριστερά

Ευθυγραμμίζει τις επιλεγμένες παραγράφους στο αριστερό περιθώριο του περιέκτη.

Εικονίδιο Στοίχιση αριστερά

Στοίχιση αριστερά

Στο κέντρο

Κεντράρει τις επιλεγμένες παραγράφους στον περιβάλλοντα περιέκτη.

Εικονίδιο Στο κέντρο

.

Δεξιά

Ευθυγραμμίζει τις επιλεγμένες παραγράφους στο δεξιό περιθώριο του περιέκτη.

Εικονίδιο Στοίχιση δεξιά

Στοίχιση δεξιά

Πλήρης στοίχιση

Στοιχίζει τις επιλεγμένες παραγράφους στα αριστερά και στα δεξιά περιθώρια του περιέκτη. Εάν θέλετε, μπορείτε επίσης να καθορίσετε τις επιλογές στοίχισης για την τελευταία γραμμή μιας παραγράφου επιλέγοντας Μορφή - Παράγραφος - Στοίχιση..

Εικονίδιο Πλήρης στοίχιση

Πλήρης στοίχιση

Ταξινομημένος κατάλογος

Προσθέτει ή αφαιρεί αρίθμηση από τις επιλεγμένες παραγράφους.

Εικονίδιο ταξινομημένου καταλόγου

Εναλλαγή ταξινομημένου καταλόγου

Αταξινόμητος κατάλογος

ΚΑντιστοιχεί κουκίδες στις επιλεγμένες παραγράφους ή αφαιρεί τις υπάρχουσες κουκίδες.

Εικονίδιο καταλόγου χωρίς διάταξη

Εναλλαγή αδιάτακτου καταλόγου

Χωρίς κατάλογο

Αφαιρεί αρίθμηση, ή κουκκίδες και εσοχές καταλόγου της τρέχουσας παραγράφου ή των επιλεγμένων παραγράφων.

Εικονίδιο χωρίς κατάλογο

Χωρίς κατάλογο

Μείωση εσοχής

Κλικ στο εικονίδιο Μείωση εσοχής για να μειώσετε την αριστερή εσοχή της τρέχουσας παραγράφου ή του περιεχομένου κελιού και να το ορίσετε στην προηγούμενη προεπιλεγμένη θέση στηλοθέτη.

Εικονίδιο

Μείωση εσοχής

Μείωση εσοχής

Πατήστε το εικονίδιο Αύξηση εσοχής για να αυξήσετε την αριστερή εσοχή της τρέχουσας παραγράφου ή του περιεχομένου κελιού και ορίστε το στην επόμενη προεπιλεγμένη θέση στηλοθέτη.

Εικονίδιο

Αύξηση εσοχής

Χρώμα γραμματοσειράς

Πατήστε για να εφαρμόσετε το τρέχον χρώμα γραμματοσειράς στους επιλεγμένους χαρακτήρες. Μπορείτε επίσης να πατήσετε εδώ και μετά να σύρετε μία επιλογή για να αλλάξετε το χρώμα του κειμένου. Πατήστε στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων Χρώμα γραμματοσειράς.

Εικονίδιο χρώμα γραμματοσειράς

Χρώμα γραμματοσειράς

Επισήμανση

Εφαρμόζει το τρέχον χρώμα επισήμανσης στην επιλογή κειμένου.

Εικονίδιο χρώματος επισήμανσης χαρακτήρα

Εικονίδιο χρώματος επισήμανσης χαρακτήρα

Χρώμα παρασκηνίου

Κλικ για να ανοίξετε μια γραμμή εργαλείων όπου μπορείτε να πατήσετε σε χρώμα παρασκηνίου για μια παράγραφο. Το χρώμα εφαρμόζεται στο παρασκήνιο της τρέχουσας παραγράφου ή των επιλεγμένων παραγράφων.

Εικονίδιο χρώματος παρασκηνίου

Χρώμα φόντου

Πρόσθετα εικονίδια

Μεγέθυνση χαρακτήρων

Αυξάνει το μέγεθος γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου.

Σμίκρυνση χαρακτήρων

Μειώνει το μέγεθος γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου.

Αν η υποστήριξη CTL είναι ενεργή, δυο επιπρόσθετα εικονίδια είναι ορατά.

Αριστερά-Προς-Δεξιά

Εικονίδιο από αριστερά προς τα δεξιά

Η εισαγωγή του κειμένου γίνεται από αριστερά προς τα δεξιά.

Δεξιά-Προς-Αριστερά

Εικονίδιο από δεξιά προς τα αριστερά

Το κείμενο που έχει μορφοποιηθεί σε μια γλώσσα περίπλοκης γραφής εισάγεται από δεξιά προς αριστερά.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!