Γραμμές εργαλείων

Αυτή η ενότητα παρέχει μια προεπισκόπηση των διαθέσιμων γραμμών εργαλείων στο LibreOffice Writer. Αυτή η σύνοψη περιγράφει τη διαμόρφωση της προεπιλεγμένης γραμμής εργαλείων για το LibreOffice.

Βασική γραμμή εργαλείων

Η Βασική γραμμή εργαλείων είναι διαθέσιμη σε κάθε εφαρμογή του LibreOffice .

Γραμμή μορφοποίησης

Η γραμμή μορφοποίησης περιέχει αρκετές λειτουργίες μορφοποίησης κειμένου.

Γραμμή σχεδίασης

Η γραμμή Σχεδίαση περιέχει τα συχνά χρησιμοποιημένα εργαλεία επεξεργασίας. Πατήστε στο βέλος δίπλα σε ένα εικονίδιο για να ανοίξετε μια γραμμή εργαλείων που περιέχει τις πρόσθετες εντολές.

Γραμμή εύρεσης

Η γραμμή εργαλείων Εύρεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γρήγορη αναζήτηση στα περιεχόμενα των εγγράφων του LibreOffice.

Εργαλειοθήκη εικόνας

Η εργαλειοθήκη Εικόνα περιέχει λειτουργίες για τη μορφοποίηση και τοποθέτηση των επιλεγμένων εικόνων.

Γραμμή πλαισίου

Όταν έχει επιλεγεί ένα πλαίσιο, η γραμμή Πλαίσιο παρέχει τις πιο σημαντικές λειτουργίες για την μορφοποίηση και τοποθέτηση του πλαισίου.

Γραμμή αντικειμένων OLE

Η γραμμή αντικείμενα OLE εμφανίζεται όταν επιλέγονται αντικείμενα και περιέχει τις πιο σημαντικές λειτουργίες για τη μορφοποίηση και την τοποθέτηση αντικειμένων.

Γραμμή πίνακα

Η γραμμή εργαλείων Πίνακας περιέχει λειτουργίες που χρειάζεστε όταν εργάζεστε με πίνακες. Εμφανίζεται μόλις μετακινήσετε το δείκτη μέσα σε έναν πίνακα.

Γραμμή ιδιοτήτων αντικειμένου σχεδίασης

Μπορείτε να δείτε τη γραμμή ιδιοτήτων του αντικειμένου σχεδίασης στο Writer και Calc. Επιλέξτε το μενού Προβολή - Γραμμές εργαλείων - Ιδιότητες αντικειμένου σχεδίασης. Οι έλεγχοι ενεργοποιούνται όταν επιλέγεται το αντικείμενο σχεδίασης. Βλέπετε περισσότερα διαφορετικά εικονίδια από προεπιλογή, εάν το τρέχον έγγραφο είναι έγγραφο κειμένου ή λογιστικό φύλλο.

Γραμμή εργαλείων Κουκίδες και αρίθμηση

Η γραμμή Κουκκίδες και αρίθμηση περιέχει λειτουργίες τροποποίησης της δομής των παραγράφων καταλόγου, συμπεριλαμβανόμενης της αλλαγής της σειράς τους και του επιπέδου καταλόγου.

Γραμμή αντικειμένου κειμένου

Περιέχει εντολές μορφοποίησης για το κείμενο που περιέχεται σε ένα αντικείμενο σχεδίασης. Η γραμμή Αντικείμενο κειμένου εμφανίζεται όταν κάνετε διπλό κλικ μέσα σε ένα αντικείμενο σχεδίασης.

Γραμμή κατάστασης

Η Γραμμή κατάστασης περιέχει πληροφορίες για το τρέχον έγγραφο και προσφέρει διάφορα πλήκτρα με ειδικές λειτουργίες.

Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Η γραμμή Προεπισκόπηση εκτύπωσης εμφανίζεται όταν προβάλλετε το τρέχον έγγραφο στη λειτουργία προεπισκόπησης εκτύπωσης.

Γραμμή δεδομένων πίνακα

Χρησιμοποιήστε τη γραμμή εντολών πίνακας δεδομένων για να ελέγξετε την προβολή δεδομένων.

Χάρακες

Οι χάρακες δεν εμφανίζουν μόνο τις διαστάσεις της σελίδας, αλλά υποδεικνύουν τη θέση των στηλοθετών, των εσοχών, των περιγραμμάτων και των στηλών, τα οποία μπορείτε να τροποποιήσετε πάνω στους χάρακες χρησιμοποιώντας το ποντίκι.

Γραμμή τύπου

Η γραμμή Τύπος επιτρέπει τη δημιουργία και εισαγωγή υπολογισμών σε ένα έγγραφο κειμένου. Για την ενεργοποίηση της γραμμής Τύπος, πιέστε το πλήκτρο F2.

Εισαγωγή

Η γραμμή εργαλείων περιέχει διάφορες λειτουργίες για εισαγωγή πλαισίων, γραφικών, πινάκων και άλλων αντικειμένων.

Γραμμή εργαλείων ταξινόμησης

Η γραμμή Ταξινόμηση περιέχει εργαλεία που βοηθούν στον ασφαλή χειρισμό εγγράφων.

Η γραμμή εργαλείων Ταξινόμηση περιέχει πλαίσια καταλόγου που βοηθούν στην επιλογή της ασφάλειας του εγγράφου, σύμφωνα με τα επίπεδα πολιτικής κατηγορίας BAF και BAILS. Το LibreOffice θα προσθέσει προσαρμοσμένα πεδία στις ιδιότητες του εγγράφου (καρτέλα Αρχείο - Ιδιότητες , Προσαρμοσμένες) για να αποθηκεύσει την πολιτική ταξινόμησης ως μεταδεδομένα εγγράφου.

Γραμμή εργαλείων συγχώνευσης αλληλογραφίας

Η γραμμή εργαλείων συγχώνευσης αλληλογραφίας περιέχει εντολές για τα τελικά βήματα της διαδικασίας συγχώνευσης αλληλογραφίας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!