Φόρμα

Περιέχει εντολές ενεργοποίησης κατάστασης σχεδίασης φόρμας, άνοιγμα οδηγού στοιχείων ελέγχου και εισαγωγή στοιχείων ελέγχου φόρμας στο έγγραφό κειμένου σας.

Κατάσταση σχεδίασης

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της κατάστασης σχεδίασης φόρμας.

Οδηγοί στοιχείων ελέγχου

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση οδηγών στοιχείων ελέγχου.

Πεδίο ετικέτας

Εικονίδιο

Προσθέτει ένα πεδίο για την εμφάνιση ετικετών κειμένου.Οι ετικέτες χρησιμοποιούνται μόνο για την εμφάνιση προκαθορισμένου κείμενου, και όχι για την εισαγωγή κειμένου.

Πεδίο κειμένου

Εικονίδιο

Προσθέτει ένα πεδίο εισαγωγής όπου μπορείτε να εισάγετε και να επεξεργαστείτε κείμενο.

Πεδίο ελέγχου

Εικονίδιο

Προσθέτει ένα πεδίο ελέγχου το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μια λειτουργία.

Κουμπί Επιλογών

Εικονίδιο

Προσθέτει ένα κουμπί το οποίο επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει από ένα πλήθος επιλογών.Τα κουμπιά ομαδοποιημένων επιλογών πρέπει να έχουν συνεχόμενους δείκτες καρτελών. Συχνά περιβάλλονται από ένα πεδίο ομαδοποίησης. Εάν έχετε δυο ομάδες από κουμπιά επιλογών, πρέπει να εισάγετε ένα δείκτη καρτέλας μεταξύ των δεικτών καρτελών των δύο ομάδων του πλαισίου ομαδοποίησης.

Πεδίο πολλαπλών επιλογών

Εικονίδιο

Προσθέτει ένα πεδίο πολλαπλών επιλογών. Ένα πεδίο πολλαπλών επιλογών είναι ένα πεδίο λίστας μίας γραμμής όπου ο χρήστης κάνει κλικ, και επιλέγει μια καταχώρηση από την λίστα. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να εισάγετε τις καταχωρήσεις στο πεδίο πολλαπλών επιλογών "μόνο για ανάγνωση".

Κουμπί

Εικονίδιο

Προσθέτει ένα κουμπί εντολών.Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κουμπί εντολών για την εκτέλεση μιας εντολής για ένα καθορισμένο γεγονός, όπως ένα κλικ του ποντικιού.

Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να προσθέσετε κείμενο ή ένα γραφικό αντικείμενο στο κουμπί.

Γραφικό πεδίο επιλογής

Εικονίδιο πλήκτρου εικόνας

Δημιουργεί ένα κουμπί που παρουσιάζεται ως εικόνα. Εκτός από τη γραφική αναπαράστασή του, ένα κουμπί εικόνας έχει τις ίδιες ιδιότητες με ένα "κανονικό" κουμπί.

Μορφοποιημένο πεδίο

Εικονίδιο

Προσθέτει ένα πεδίο κειμένου όπου μπορείτε να καθορίσετε την μορφοποίηση του κειμένου που εισάγεται ή εξάγεται καθώς και οποιεσδήποτε περιοριστικές τιμές.

Περισσότερα πεδία

Πεδία φόρμας ημερομηνίας, χρόνου, νομίσματος και μοτίβου.

Πεδίο ομαδοποίησης

Εικονίδιο

Προσθέτει ένα πλαίσιο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ομαδοποιήσετε παρόμοια πεδία ελέγχου, όπως κουμπιά επιλογών.

Γραφικό πεδίο ελέγχου

Icon

Δημιουργεί ένα γραφικό πεδίο ελέγχου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για να εισάγετε εικόνες από μια βάση δεδομένων. Στο έγγραφο φόρμας, κάντε διπλό-κλικ σε ένα από αυτά τα πεδία ελέγχου για να ανοίξετε το διάλογο Εισαγωγή Γραφικού και να εισάγετε μια εικόνα. Υπάρχει επίσης ένα μενού περιβάλλοντος (όχι σε κατάσταση σχεδιασμού) με εντολές εισαγωγής και διαγραφής εικόνας.

Οι εικόνες μιας βάσης δεδομένων είναι δυνατό να εμφανιστούν σε μια φόρμα καθώς και να εισαχθούν νέα γραφικά στη βάση δεδομένων, εφόσον το γραφικό δεν διαθέτει προστασία εγγραφής. Το πεδίο ελέγχου πρέπει να αναφέρεται σε ένα πεδίο βάσης δεδομένων του τύπου της εικόνας. Επομένως, καταχωρίστε το πεδίο δεδομένων στο στοιχείο ελέγχου Ιδιότητες, της καρτέλας Δεδομένα.

Επιλογή αρχείων

Εικονίδιο

Προσθέτει ένα κουμπί που ανοίγει έναν διάλογο για την επιλογή αρχείων.

Έλεγχος Πινάκων

Icon

Δημιουργεί ένα στοιχείο ελέγχου πίνακα για να εμφανίσει έναν πίνακα βάσης δεδομένων. Εάν δημιουργήσετε ένα νέο στοιχείο ελέγχου πίνακα, εμφανίζεται ο Οδηγός στοιχείων πίνακα.

Ειδικές πληροφορίες για τα Αντικείμενα Ελέγχου Πινάκων.

Γραμμή περιήγησης

Icon

Δημιουργεί γραμμή Πλοήγησης.

Η γραμμή πλοήγησης σας επιτρέπει να μετακινηθείτε στις εγγραφές μιας βάσης ή φόρμας βάσης δεδομένων. Τα στοιχεία ελέγχου αυτής γραμμής πλοήγησης δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο που δουλεύουν τα στοιχεία ελέγχου στην προεπιλεγμένη γραμμή πλοήγησης στο LibreOffice.

Ιδιότητες Ελέγχου

Ανοίγει διάλογο επεξεργασίας των ιδιοτήτων του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου.

Ιδιότητες Φόρμας

Σε αυτόν τον διάλογο, μπορείτε να καθορίσετε, μεταξύ άλλων, την προέλευση δεδομένων και τα γεγονότα για ολόκληρη τη φόρμα.

Περιήγηση φόρμας

Ανοίγει τηνΠεριήγηση φόρμας. Η Περιήγηση φόρμας εμφανίζει όλες τις φόρμες και τις δευτερεύουσες φόρμες του τρέχοντος εγγράφου μαζί με τα αντίστοιχα πεδία ελέγχου.

Σειρά Tab

Όταν επιλέξετε μια φόρμα, θα ανοίξει το διάλογο Σειρά Tab, όπου καθορίζονται οι δείκτες εστίασης των πεδίων ελέγχου στο πλήκτρο Tab.

Άνοιγμα σε κατάσταση σχεδιασμού

Ανοίγει φόρμες στη κατάσταση σχεδίασης έτσι ώστε να μπορεί να επεξεργαστεί η φόρμα.

Αυτόματη εστίαση στοιχείου ελέγχου

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτόματης εστίασης στοιχείου ελέγχου

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!