Τεχνοτροπίες

Περιέχει εντολές για εφαρμογή, δημιουργία, επεξεργασία, ενημέρωση, φόρτωση και διαχείριση τεχνοτροπιών σε έγγραφο κειμένου.

Καταχωρίσεις τεχνοτροπιών κειμένου

Οι καταχωρίσεις περιλαμβάνουν τις πιο συνηθισμένες τεχνοτροπίες παραγράφων, χαρακτήρων και καταλόγων. Πατήστε στην τεχνοτροπία για εφαρμογή.

tip

Μπορείτε να προσαρμόσετε τον κατάλογο καταχωρίσεων τεχνοτροπιών χρησιμοποιώντας το μενού Εργαλεία - Προσαρμογή. Επειδή οι προσαρμοσμένες τεχνοτροπίες ανήκουν στο τρέχον έγγραφο, θυμηθείτε να αποθηκεύσετε το προσαρμοσμένο μενού στην εμβέλεια του εγγράφου.


Επεξεργασία τεχνοτροπίας

Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου τεχνοτροπίας παραγράφου της τρέχουσας παραγράφου.

Ενημέρωση επιλεγμένης τεχνοτροπίας

Ενημέρωση της τεχνοτροπίας παραγράφου με την άμεση μορφοποίηση εφαρμοσμένη στην τρέχουσα παράγραφο.

Νέα τεχνοτροπία από επιλογή

Προσθέτει μια τεχνοτροπία παραγράφου με τις ρυθμίσεις της τρέχουσας επιλογής. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε το όνομα της τεχνοτροπίας.

Φόρτωση τεχνοτροπιών από πρότυπο

Εισαγωγή τεχνοτροπιών από ένα άλλο έγγραφο ή πρότυπο στο τρέχον έγγραφο.

Διαχείριση τεχνοτροπιών

Ανοίγει το προσάρτημα τεχνοτροπιών στην πλευρική στήλη.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!