Εργαλεία

Περιέχει εργαλεία ορθογραφίας, μια συλλογή αντικειμένων τέχνης που μπορείτε να προσθέσετε στο έγγραφό σας, καθώς και εργαλεία προσαρμογής των μενού και ρυθμίσεις προτιμήσεων του προγράμματος.

Ορθογραφία

Ελέγχει την ορθογραφία χειροκίνητα.

Γλώσσα

Ανοίγει ένα υπομενού όπου μπορείτε να επιλέξετε εντολές συγκεκριμένες για κάθε γλώσσα.

Καταμέτρηση λέξεων

Μετρά τις λέξεις και τους χαρακτήρες, με ή χωρίς κενά, στην τρέχουσα επιλογή και στο συνολικό έγγραφο. Το πλήθος κρατιέται ενημερωμένο καθώς πληκτρολογείτε ή αλλάζετε την επιλογή.

Αρίθμηση κεφαλαίου

Καθορίζει τη μορφή αριθμού και την ιεραρχία για την αρίθμηση των κεφαλαίων στο τρέχον έγγραφο.

Αρίθμηση γραμμών

Προσθέτει ή αφαιρεί και μορφοποιεί τους αριθμούς γραμμών στο τρέχον έγγραφο. Για να εξαιρέσετε μία παράγραφο από την αρίθμηση γραμμών, πατήστε στην παράγραφο, επιλέξτε Μορφή - Παράγραφος, πατήστε στην καρτέλα Αρίθμηση και ύστερα καθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου Να συμπεριλαμβάνεται αυτή η παράγραφος στην αρίθμηση γραμμών.

Υποσημειώσεις

Καθορίζει τις ρυθμίσεις εμφάνισης για τις υποσημειώσεις και τις σημειώσεις τέλους.

Βάση δεδομένων βιβλιογραφίας

Εισαγωγή, διαγραφή, επεξεργασία και οργάνωση εγγραφών στη βιβλιογραφική βάση δεδομένων.

Οδηγός συγχώνευσης αλληλογραφίας

Εκκινεί τον οδηγό συγχώνευσης αλληλογραφίας για τη δημιουργία επίσημων επιστολών ή την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε πολλούς παραλήπτες.

Ταξινόμηση

Ταξινομεί τις επιλεγμένες παραγράφους ή τις γραμμές πίνακα αλφαβητικά ή αριθμητικά. Μπορείτε να ορίσετε μέχρι τρία πλήκτρα ταξινόμησης καθώς και να συνδυάσετε αλφαριθμητικά και αριθμητικά πλήκτρα ταξινόμησης.

Υπολογισμός

Υπολογίζει τον επιλεγμένο τύπο και αντιγράφει το αποτέλεσμα στο πρόχειρο.

Ενημέρωση

Ενημερώνει τα στοιχεία στο τρέχον έγγραφο που περιέχει δυναμικά περιεχόμενα, όπως πεδία και ευρετήρια.

Αναπαραγωγή Πολυμέσων

Ανοίγει το παράθυρο αναπαραγωγής μέσων όπου μπορείτε να προεπισκοπήσετε αρχεία ταινίας και ήχου καθώς και να εισάγετε αυτά τα αρχεία στο τρέχον έγγραφο.

Μακροεντολές

Σας επιτρέπει να γράψετε ή να οργανώσετε και να επεξεργαστείτε μακροεντολές.

Διαχειριστής επεκτάσεων

Ο διαχειριστής επεκτάσεων προσθέτει, αφαιρεί, απενεργοποιεί, ενεργοποιεί και ενημερώνει την επεκτάσεις του LibreOffice.

Ρυθμίσεις φίλτρων XML

Ανοίγει τον διάλογο Ρυθμίσεις φίλτρου XML, όπου μπορείτε να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να δοκιμάσετε φίλτρα εισαγωγής και εξαγωγής για εξαγωγή αρχείων XML.

Επιλογές αυτόματης διόρθωσης

Ρυθμίζει τις επιλογές για την αυτόματη αντικατάσταση κειμένου καθώς πληκτρολογείτε.

Αυτόματο κείμενο

Δημιουργεί, επεξεργάζεται ή εισάγει αυτόματο κείμενο. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μορφοποιημένο κείμενο, κείμενο με γραφικά, πίνακες και πεδία ως αυτόματο κείμενο. Για να εισάγετε γρήγορα αυτόματο κείμενο, πληκτρολογήστε τη συντόμευση για το αυτόματο κείμενο στο έγγραφό σας και μετά πατήστε F3.

Προσαρμογή

Προσαρμόζει μενού, μενού περιβάλλοντος, πλήκτρα συντομεύσεων, γραμμές εργαλείων και αναθέσεις μακροεντολών σε γεγονότα του LibreOffice.

Επιλογές

Η εντολή αυτή ανοίγει έναν διάλογο για προσαρμοσμένη ρύθμιση παραμέτρων του προγράμματος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!