Εργαλεία

Περιέχει εργαλεία ορθογραφίας, μια συλλογή αντικειμένων τέχνης που μπορείτε να προσθέσετε στο έγγραφό σας, καθώς και εργαλεία προσαρμογής των μενού και ρυθμίσεις προτιμήσεων του προγράμματος.

Ορθογραφία

Ελέγχει την ορθογραφία χειροκίνητα.

Αυτόματος ορθογραφικός έλεγχος

Ελέγχονται αυτόματα η ορθογραφία καθώς πληκτρολογείτε, και τα λάθη υπογραμμίζονται.

Θησαυρός λέξεων

Ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου για αντικατάσταση της τρέχουσας λέξης με ένα συνώνυμο, ή σχετικό όρο.

Γλώσσα

Ανοίγει ένα υπομενού όπου μπορείτε να επιλέξετε εντολές συγκεκριμένες για κάθε γλώσσα.

Καταμέτρηση λέξεων

Μετρά τις λέξεις και τους χαρακτήρες, με ή χωρίς κενά, στην τρέχουσα επιλογή και στο συνολικό έγγραφο. Το πλήθος κρατιέται ενημερωμένο καθώς πληκτρολογείτε ή αλλάζετε την επιλογή.

Αυτόματη διόρθωση

Μορφοποιεί αυτόματα το αρχείο σύμφωνα με τις επιλογές που ορίσατε στο Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης.

Αυτόματο κείμενο

Δημιουργεί, επεξεργάζεται ή εισάγει αυτόματο κείμενο. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μορφοποιημένο κείμενο, κείμενο με γραφικά, πίνακες και πεδία ως αυτόματο κείμενο. Για να εισάγετε γρήγορα αυτόματο κείμενο, πληκτρολογήστε τη συντόμευση για το αυτόματο κείμενο στο έγγραφό σας και μετά πατήστε F3.

ImageMap

Σας επιτρέπει να επισυνάψετε URLs σε συγκεκριμένες περιοχές, γνωστές ως ενεργά σημεία, σε γραφικό ή σε ομάδα από γραφικά. Ένας χάρτης εικόνας είναι μια ομάδα από ένα ή περισσότερα ενεργά σημεία.

Αρίθμηση κεφαλαίου

Καθορίζει το σχήμα αρίθμησης και τη μορφή διάρθρωσης για αρίθμηση κεφαλαίου στο τρέχον έγγραφο.

Αρίθμηση γραμμών

Προσθέτει ή αφαιρεί και μορφοποιεί αριθμούς γραμμών στο τρέχον έγγραφο. Για να αποκλειστεί μια παράγραφος από την αρίθμηση γραμμών, πατήστε στην παράγραφο, επιλέξτε Μορφή - Παράγραφος, πατήστε την καρτέλα Διάρθρωση & κατάλογος και έπειτα καθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη αυτής της παραγράφου στην αρίθμηση γραμμών.

Υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους

Καθορίζει τις ρυθμίσεις εμφάνισης για τις υποσημειώσεις και τις σημειώσεις τέλους.

Οδηγός συγχώνευσης αλληλογραφίας

Ξεκινά τον οδηγό συγχώνευσης αλληλογραφίας για να δημιουργήσει φόρμες επιστολών ή να στείλει μηνύματα αλληλογραφίας σε πολλούς παραλήπτες.

Βάση δεδομένων βιβλιογραφίας

Εισαγωγή, διαγραφή, επεξεργασία και οργάνωση εγγραφών στη βιβλιογραφική βάση δεδομένων.

Πηγή βιβλίου διευθύνσεων

Επεξεργασία των πεδίων ανάθεσης και της προέλευσης δεδομένων για το βιβλίο διευθύνσεών σας.

Ενημέρωση

Ενημερώνει τα στοιχεία στο τρέχον έγγραφο που περιέχει δυναμικά περιεχόμενα, όπως πεδία και ευρετήρια.

Υπολογισμός

Υπολογίζει τον επιλεγμένο τύπο και αντιγράφει το αποτέλεσμα στο πρόχειρο.

Ταξινόμηση

Ταξινομεί τις επιλεγμένες παραγράφους ή τις γραμμές πίνακα αλφαβητικά ή αριθμητικά. Μπορείτε να ορίσετε μέχρι τρία πλήκτρα ταξινόμησης καθώς και να συνδυάσετε αλφαριθμητικά και αριθμητικά πλήκτρα ταξινόμησης.

Μακροεντολές

Σας επιτρέπει να γράψετε ή να οργανώσετε και να επεξεργαστείτε μακροεντολές.

Διαχειριστής επεκτάσεων

Ο διαχειριστής επεκτάσεων προσθέτει, αφαιρεί, απενεργοποιεί, ενεργοποιεί και ενημερώνει την επεκτάσεις του LibreOffice.

Προσαρμογή

Προσαρμόζει μενού, μενού περιβάλλοντος, πλήκτρα συντομεύσεων, γραμμές εργαλείων και αναθέσεις μακροεντολών σε γεγονότα του LibreOffice.

Επιλογές

Η εντολή αυτή ανοίγει έναν διάλογο για προσαρμοσμένη ρύθμιση παραμέτρων του προγράμματος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!